Polska Izba Biegłych Rewidentów

© PIBR – wszelkie prawa zastrzeżone
godz. 12:15, 24.07.2024 r.

Kto może być kontrolerem jakości wykonania zlecenia?

Przedstawiamy wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie dotyczący uchylenia uchwały KRBR w sprawie możliwości świadczenia usług przez biegłych rewidentów seniorów, w tym kontroli jakości wykonania zlecenia.

27 maja 2022

W związku z licznymi pytaniami dotyczącymi możliwości świadczenia usług, w tym wykonywania kontroli jakości wykonania zlecenia przez biegłych rewidentów seniorów, Krajowa Rada Biegłych Rewidentów („KRBR”) sformułowała stanowisko w tej sprawie. Uchwała KRBR została zaskarżona przez Radę PANA do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie („WSA”). WSA rozstrzygnął sprawę na korzyć PANA i uchylił uchwałę KRBR.

Z treścią wyroku WSA można zapoznać się tutaj.

Zapisz się na newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać wiadomości o bieżącej działalności PIBR, przejdź do strony z zapisami.

Masz pytania dotyczące strony?
zadzwoń
728 871 871
napisz
strona@pibr.org.pl