Polska Izba Biegłych Rewidentów

© PIBR – wszelkie prawa zastrzeżone
godz. 10:28, 16.07.2024 r.

Zakaz świadczenia usług audytowych i księgowych dla rosyjskich podmiotów

W ramach sankcji będących skutkiem rosyjskiej agresji na Ukrainę, Unia Europejska wprowadziła zakaz świadczenia niektórych rodzajów usług, w tym audytowych i księgowych, dla podmiotów rosyjskich.

22 czerwca 2022

3 czerwca 2022 r. Unia Europejska przyjęła kolejny, szósty już pakiet sankcji i ograniczeń wobec Rosji, będących reakcją UE na rosyjską agresję wobec Ukrainy 1. W pakiecie znalazły się również kwestie dotyczące usług audytorskich.

Jak podaje Ministerstwo Finansów, w ramach unijnych sankcji wprowadzono zakaz świadczenia - bezpośrednio lub pośrednio - usług rachunkowych, audytowych (w tym w zakresie badań ustawowych), księgowych, doradztwa podatkowego, doradztwa w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania oraz usług public relations na rzecz rządu rosyjskiego oraz osób prawnych, podmiotów i organów mających siedzibę w Rosji.

Zakaz ten obowiązuje od 4 czerwca 2022 r.

Ministerstwo Finansów wyjaśnia, że w efekcie wdrożenia unijnych sankcji, umowy dotyczące świadczenia powyższych usług, zawarte przed 4 czerwca 2022 r., muszą być rozwiązane najpóźniej do 5 lipca 2022 r. Natomiast świadczenie usług w ich ramach jest dopuszczalne jedynie, jeżeli jest to absolutnie niezbędne do rozwiązania takich umów i nie później niż do 5 lipca 2022 r. Powyższy zakaz nie ma zastosowania do świadczenia usług, które są absolutnie niezbędne do wykonywania prawa do obrony w postępowaniu sądowym oraz prawa do skutecznego środka prawnego. Zakaz świadczenia usług nie ma również zastosowania do świadczenia usług przeznaczonych do wyłącznego użytku osób prawnych, podmiotów lub organów mających siedzibę w Rosji, które są własnością lub są wyłącznie lub wspólnie kontrolowane przez osobę prawną, podmiot lub organ zarejestrowany lub utworzony na mocy prawa państwa członkowskiego.

Państwa członkowskie zostały zobowiązane do przyjęcia przepisów umożliwiających stosowanie szóstego pakietu sankcji, w tym także przepisów określających kary za naruszenie wspomnianego zakazu.

Komunikat resortu finansów w sprawie sankcji znajduje się na stronie https://www.gov.pl/web/finanse/unia-europejska-wprowadza-zakaz-swiadczenia-uslug-ksiegowych-i-audytowych-dla-podmiotow-rosyjskich


1 Decyzja Rady 2022/884 z dnia 3 czerwca 2022 r. w sprawie zmiany decyzji 2014/512/WPZiB dotyczącej środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie oraz rozporządzenie Rady 2022/879 z dnia 3 czerwca 2022 r. zmieniające rozporządzenie 833/2014 dotyczące środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie

Zapisz się na newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać wiadomości o bieżącej działalności PIBR, przejdź do strony z zapisami.

Masz pytania dotyczące strony?
zadzwoń
728 871 871
napisz
strona@pibr.org.pl