Polska Izba Biegłych Rewidentów

© PIBR – wszelkie prawa zastrzeżone
godz. 10:51, 24.07.2024 r.

Konsultacje zmian do MSB 700 (Z) oraz MSB 260 (Z)

Zachęcamy do udziału w prowadzonych przez IAASB konsultacjach oraz udostępniamy przetłumaczony na j. polski projekt zmian do dwóch międzynarodowych standardów badania.

25 sierpnia 2022

Rada Międzynarodowych Standardów Etyki dla Księgowych (IESBA), w kwietniu br., opublikowała zmiany do „Międzynarodowego kodeksu etyki zawodowych księgowych (w tym Międzynarodowych standardów niezależności)” dotyczące jednostek notowanych i jednostek zainteresowania publicznego (więcej na ten temat można przeczytać na stronie internetowej IESBA - tutaj). W PIBR trwają prace nad przetłumaczeniem tego dokumentu. Zmiany w Kodeksie IESBA dotyczą definicji ww. jednostek oraz nakładają na firmy audytorskie obowiązek publicznego ujawnienia informacji, gdy podczas badania ich sprawozdań finansowych zastosowano wymogi niezależności.

Aby odpowiednio zaadresować zmiany Kodeksu IESBA i powiązać je ze standardami badania Rada Międzynarodowych Standardów Badania i Usług Atestacyjnych (IAASB), 6 lipca br., opublikowała projekt zmian dwóch standardów: MSB 700 (zmienionego) – „Formułowanie opinii oraz sprawozdawczość na temat sprawozdania finansowego” oraz MSB 260 (zmienionego) – „Komunikowanie się z osobami sprawującymi nadzór” (więcej na ten temat można przeczytać na stronie internetowej IAASB - tutaj).

IAASB w ramach konsultacji zaprasza wszystkie zainteresowane strony do zgłaszania uwag. Komentarze można przesyłać do 4 października 2022 r. za pomocą przycisku „Submit comment” znajdującego się bezpośrednio na stronie internetowej IAASB (tutaj).

Zachęcamy biegłych rewidentów i firmy audytorskie do wzięcia udziału w konsultacjach.

Aby ułatwić zapoznanie się z proponowanymi przez IAASB zmianami standardów, PIBR przetłumaczyła je na język polski (pobierz opracowanie tutaj). Podkreślamy, że tłumaczenie projektu zmian nie jest autoryzowane przez PIBR, ani nie przeszło procesu merytorycznej weryfikacji.

Zapisz się na newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać wiadomości o bieżącej działalności PIBR, przejdź do strony z zapisami.

Masz pytania dotyczące strony?
zadzwoń
728 871 871
napisz
strona@pibr.org.pl