Polska Izba Biegłych Rewidentów

© PIBR – wszelkie prawa zastrzeżone
godz. 08:33, 24.06.2024 r.

Zakończył się Nadzwyczajny Krajowy Zjazd Biegłych Rewidentów

Obrady Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Biegłych Rewidentów zakończyły się przyjęciem nowego Statutu Polskiej Izby Biegłych Rewidentów, nowych Podstawowych zasad gospodarki finansowej oraz Zasad ustalania składek członkowskich.

7 września 2022

Udział w dwudniowych obradach NKZBR (5-6 września 2022 r.) wzięło 169 delegatów z całego kraju. Zjazd rozpoczął się od przemówienia Barbary Misterskiej-Dragan, prezes Krajowej Rady Biegłych Rewidentów, która podkreśliła wagę decyzji stojących przed delegatami. Jak wyjaśniła, proponowane przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów zmiany w statucie oraz w zasadach gospodarki finansowej PIBR pozwolą samorządowi na sprawniejszą realizację swojej misji i wspieranie biegłych rewidentów.

Elementem inaugurującym obrady Zjazdu było także odczytanie listów, jakie do delegatów wystosowali minister finansów Magdalena Rzeczkowska, prezes Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego Marcin Obroniecki oraz prezes Krajowej Rady Doradców Podatkowych Andrzej Ladziński. Z treścią tych listów można się zapoznać poniżej:

List minister finansów Magdaleny Rzeczkowskiej
List prezesa Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego Marcina Obronieckiego
List prezesa Krajowej Rady Doradców Podatkowych Andrzeja Ladzińskiego

Wystąpienie okolicznościowe wygłosili także: Prezes Stowarzyszenia Księgowych w Polsce Jerzy Koniecki oraz Wiceprzewodniczący Krajowej Rada Doradców Podatkowych Sławomir Sadocha.

Po wystąpieniach otwierających delegaci rozpoczęli prace, których efektem jest przyjęcie przez Nadzwyczajny Krajowy Zjazd nowego Statutu Polskiej Izby Biegłych Rewidentów, a także nowych Podstawowych zasad gospodarki finansowej oraz Zasad ustalania składek członkowskich. W nowym brzmieniu dokumentów ustrojowych samorządu zawodowego biegłych rewidentów uwzględniono szereg zmian dostosowujących je do aktualnego stanu prawnego.

Uchwały podjęte przez Zjazd zostaną przekazane Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego do oceny i zatwierdzenia przez Radę Agencji.

Zapisz się na newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać wiadomości o bieżącej działalności PIBR, przejdź do strony z zapisami.

Masz pytania dotyczące strony?
zadzwoń
728 871 871
napisz
strona@pibr.org.pl