Polska Izba Biegłych Rewidentów

© PIBR – wszelkie prawa zastrzeżone
godz. 10:44, 24.07.2024 r.

Nadzwyczajny Krajowy Zjazd Biegłych Rewidentów

W Warszawie rozpoczął się dwudniowy Nadzwyczajny Krajowy Zjazd Biegłych Rewidentów.

5 września 2022

Zwołanie Zjazdu wynika z potrzeby zmian dokumentów ustrojowych samorządu zawodowego biegłych rewidentów, a w związku z tym przyjęcia tych dokumentów w nowym brzmieniu dostosowanym do aktualnego stanu prawnego. Krajowa Rada w uchwale przedstawiła trzy cele zwołania Zjazdu, a mianowicie:

  1. uchwalenie nowego brzmienia Statutu Polskiej Izby Biegłych Rewidentów;
  2. uchwalenie nowego brzmienia Podstawowych zasad gospodarki finansowej Polskiej Izby Biegłych Rewidentów;
  3. uchwalenie nowego brzmienia Zasad ustalania wysokości składek członkowskich.

Udział w Zjeździe biorą delegaci na IX Krajowy Zjazd Biegłych Rewidentów wybrani przez walne zgromadzenie w regionalnych oddziałach Polskiej Izby Biegłych Rewidentów.

Więcej na temat NKZBR można przeczytać na specjalnej stronie poświęconej Zjazdowi, na której znajdują się m.in. projekty uchwał Krajowej Rady: https://www.pibr.org.pl/pl/nadzwyczajny-krajowy-zjazd-bieglych-rewidentow-VIII-kadencja

Zapisz się na newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać wiadomości o bieżącej działalności PIBR, przejdź do strony z zapisami.

Masz pytania dotyczące strony?
zadzwoń
728 871 871
napisz
strona@pibr.org.pl