Polska Izba Biegłych Rewidentów

© PIBR – wszelkie prawa zastrzeżone
godz. 17:40, 12.07.2024 r.

Szkolenie z KSR 15 - Przychody ze sprzedaży

Instytut Finansów, we współpracy z Ministerstwem Finansów zaprasza na szkolenie dotyczące Krajowego Standardu Rachunkowości Nr 15 - „Przychody ze sprzedaży wyrobów, półproduktów, towarów i materiałów”.

7 listopada 2022

O opublikowaniu najnowszego Krajowego Standardu Rachunkowości Nr 15 - „Przychody ze sprzedaży wyrobów, półproduktów, towarów i materiałów” („KSR 15”) informowaliśmy w aktualności pt. „Nowy KSR – przychody ze sprzedaży”. KSR 15 (pobierz tutaj), którego celem jest określenie zasad rachunkowości stosowanych w odniesieniu do ujmowania, wyceny, prezentacji i ujawnień przychodów ze sprzedaży dóbr, ma zastosowanie po raz pierwszy do sprawozdań finansowych sporządzonych za rok obrotowy rozpoczynający się od 1 stycznia 2023 r., z możliwością jego wcześniejszego zastosowania.

Na szkolenie, które jest elementem rozpowszechniania wiedzy na temat tego standardu, zaprasza Instytut Finansów, we współpracy z Ministerstwem Finansów.  Szkolenie poprowadzi Pani dr Katarzyna Trzpioła - Członek Komitetu Standardów Rachunkowości.

Szkolenie jest bezpłatne, trwa 6 godzin (w godz. 9:00 – 15:00). Można je odbyć w jednym z czterech poniżej wskazanych terminów:

  • 16.11.2022 r.
  • 30.11.2022 r. 
  • 01.12.2022 r. 
  • 06.12.2022 r. 

Link do formularza z zapisami - Szkolenia online KSR nr 15 - Przychody ze sprzedaży wyrobów, półproduktów, towarów i materiałów - Instytut Finansów (infin.gov.pl) 

Zachęcamy do udziału w szkoleniu.

Zapisz się na newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać wiadomości o bieżącej działalności PIBR, przejdź do strony z zapisami.

Masz pytania dotyczące strony?
zadzwoń
728 871 871
napisz
strona@pibr.org.pl