Polska Izba Biegłych Rewidentów

© PIBR – wszelkie prawa zastrzeżone
godz. 17:56, 12.07.2024 r.

Nowa kwalifikacja rynkowa „Outsourcing procesów księgowych – prowadzenie biura rachunkowego”

Zorganizowane 12 grudnia spotkanie konsultacyjne poświęcone zgromadzeniu i omówieniu opinii eksperckich, dotyczących projektowanej kwalifikacji rynkowej, zakończyło się zgłoszeniem wielu merytorycznych postulatów do projektowanych założeń.

14 grudnia 2022

Jak informuje Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, w konsultacjach online uczestniczyli m.in. przedstawiciele Ministerstwa Finansów, organizacji pracodawców i przedsiębiorców, firm audytorskich, Polskiej Izby Biegłych Rewidentów, środowiska naukowego, organizacji zrzeszających biura rachunkowe. PIBR reprezentowała Monika Kaczorek, zastępca prezesa Krajowej Rady Biegłych Rewidentów.

Wszystkie zgłoszone postulaty zostaną przeanalizowane i w miarę możliwości uwzględnione w opisie kwalifikacji. Osoby uczestniczące w spotkaniu mają jeszcze możliwość przekazania swoich opinii na piśmie do 16 grudnia 2022 r. na adres mailowy sekretariat@skwp.pl

Wprowadzenie proponowanej kwalifikacji do zintegrowanego systemu kwalifikacji (ZSK) nie jest formą regulacji zawodu. Kwalifikacje rynkowe są dobrowolne. Zostają opisane z wykorzystaniem efektów uczenia się, mają przypisany odpowiedni poziom Polskiej Ramy Kwalifikacji i ich opis jest powszechnie dostępny w Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji. Dzięki temu każdy z wydanych, po zdanym egzaminie, certyfikatów potwierdza pełną gotowość do wykonywania działań wskazanych w jej opisie” – informuje SKwP.

Stowarzyszenie przypomina, że certyfikaty wydają instytucje certyfikujące, które uzyskały uprawnienia właściwych ministerstw. Możliwość potwierdzenia kompetencji, nabytych w drodze edukacji formalnej bądź pozaformalnej i uzyskania certyfikatu, poświadczającego zdobycie kwalifikacji rynkowej, wprowadziła ustawa z 22 grudnia 2015 r. w sprawie Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (ZSK).

Zapisz się na newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać wiadomości o bieżącej działalności PIBR, przejdź do strony z zapisami.

Masz pytania dotyczące strony?
zadzwoń
728 871 871
napisz
strona@pibr.org.pl