Polska Izba Biegłych Rewidentów

© PIBR – wszelkie prawa zastrzeżone
godz. 09:48, 24.06.2024 r.

Opinia prawna dotycząca podwykonawstwa

Przedstawiamy opinię prawną w przedmiocie możliwości pełnienia przez podwykonawcę funkcji kluczowego biegłego rewidenta oraz podpisania sprawozdania z badania.

27 stycznia 2023

Krajowa Rada Biegłych Rewidentów, w związku z pojawiającymi się wątpliwościami interpretacyjnymi dotyczącymi art. 48 ust. 2 ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym („Ustawa”), zwróciła się do Przewodniczącego Komisji Ustawodawczej Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej o zlecenie przygotowania opinii prawnej w przedmiocie możliwości pełnienia funkcji kluczowego biegłego rewidenta przez podwykonawcę, któremu firma audytorska powierzyła wykonywanie niektórych czynności stosownie do treści art. 48 oraz podpisania przez tę osobę sprawozdania z badania, a także zgodności tego przepisu z Konstytucją RP, w szczególności z wyrażoną w art. 2 zasadą określoności przepisów prawa.

Przekazana Krajowej Radzie Biegłych Rewidentów przez Komisję Ustawodawczą opinia prawna prezentuje stanowisko, że w ramach podwykonawstwa w rozumieniu art. 48 ust. 2 Ustawy firma audytorska może powierzyć biegłemu rewidentowi pełnienie funkcji kluczowego biegłego rewidenta, co nie jest tożsame z powierzeniem biegłemu rewidentowi prowadzenia całości badania. Ponadto w przedmiotowej opinii jednoznacznie wskazano, że podwykonawca pełniący funkcję kluczowego biegłego rewidenta może podpisać sprawozdanie z badania. Przyjęcie odmiennej wykładni art. 48 ust. 2 Ustawy w zakresie możliwości pełnienia funkcji kluczowego biegłego rewidenta oraz podpisania sprawozdania z badania w ramach podwykonawstwa będzie niezgodne z art. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej, w szczególności z zasadą określoności przepisów prawa.

Przedstawiamy tę opinię oraz zachęcamy do zapoznania się z całą jej treścią.

Zapisz się na newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać wiadomości o bieżącej działalności PIBR, przejdź do strony z zapisami.

Masz pytania dotyczące strony?
zadzwoń
728 871 871
napisz
strona@pibr.org.pl