Polska Izba Biegłych Rewidentów

© PIBR – wszelkie prawa zastrzeżone
godz. 12:12, 24.07.2024 r.

Konflikt na Ukrainie a kwestie dotyczące etyki i niezależności

Udostępniamy tłumaczenie Alertu IESBA zatytułowanego: „Konflikt na Ukrainie: Kluczowe rozważania dotyczące etyki i niezależności”.

1 lutego 2023

Rada Międzynarodowych Standardów Etyki dla Księgowych (International Ethics Standards Board for Accountants – IESBA) opracowała alert zatytułowany: „Konflikt na Ukrainie: Kluczowe rozważania dotyczące etyki i niezależności” (ang. The Ukraine Conflict: Key Ethics and Independence Considerations). Publikacja zwraca uwagę zawodowych księgowych pracujących w biznesie oraz zawodowych księgowych wykonujących wolny zawód, w tym firm audytorskich, na szereg istotnych postanowień Międzynarodowego kodeksu etyki zawodowych księgowych (w tym Międzynarodowych standardów niezależności) (Kodeks), które muszą przestrzegać wykonując swoją pracę w trakcie poruszania się po bezprecedensowych wyzwaniach i ryzykach wynikających z wojny rosyjsko-ukraińskiej. W alercie zwrócono uwagę m.in. na implikacje etyczne wynikające z szeroko zakrojonych sankcji gospodarczych nałożonych przez wiele jurysdykcji na Rosję, niektóre podmioty rosyjskie i obywateli Rosji oraz na Białoruś, a także na związane z nimi obowiązki etyczne zawodowych księgowych wynikające z Kodeksu. Publikacja podkreśla również:

  • kluczowe rozważania etyczne dla zawodowych księgowych pracujących w biznesie w odniesieniu do przygotowania i prezentacji informacji, w szczególności w zakresie rozliczania i ujawniania wpływu konfliktu ukraińskiego na działalność zatrudniających ich organizacji oraz
  • kluczowe rozważania etyczne dla zawodowych księgowych wykonujących wolny zawód w odniesieniu do akceptacji klienta i zlecenia, a w kontekście badania sprawozdań finansowych, kluczowe rozważania dotyczące niezależności związane z zaległymi wynagrodzeniami i zawartym w Kodeksie zakazem przyjmowania obowiązków zarządczych.

Niezależnie od środowiska, w którym działają zawodowi księgowi, postanowienia Kodeksu służą podniesieniu jakości i spójności usług świadczonych przez księgowych, przyczyniając się tym samym do wzrostu zaufania publicznego i zaufania do ich pracy.

Opracowanie w języku polskim można pobrać tutaj lub w e-Bibliotece.

Zachęcamy do lektury!

Zapisz się na newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać wiadomości o bieżącej działalności PIBR, przejdź do strony z zapisami.

Masz pytania dotyczące strony?
zadzwoń
728 871 871
napisz
strona@pibr.org.pl