Polska Izba Biegłych Rewidentów

© PIBR – wszelkie prawa zastrzeżone
godz. 10:51, 24.07.2024 r.

Nowe rekomendacje KSR

Komitet Standardów Rachunkowości wydał rekomendacje pt. „Sprawozdanie finansowe i sprawozdanie z działalności za 2022 r. w warunkach niepewności otoczenia gospodarczego”.

2 lutego 2023

Jak wyjaśnia wstęp do dokumentu, celem rekomendacji przygotowanych przez Komitet Standardów Rachunkowości („KSR”) jest „pomoc jednostkom przy sporządzaniu sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z działalności za 2022 r. Szczególne warunki, związane z niepewnością otoczenia gospodarczego, spowodowaną głównie agresją Rosji na Ukrainę oraz pandemią COVID-19, wymagają uwzględnienia w tych sprawozdaniach. (…) Stosowane w niniejszych rekomendacjach określenie „niepewność” jest rozumiane jako stan spowodowany zmianami otoczenia gospodarczego na skutek m.in. wzrostu inflacji i stóp procentowych, istotnymi zmianami kursów walut obcych, rosnącymi kosztami surowców i pracy, czy sytuacją na rynku energii i ciepła, które mogą mieć negatywny wpływ na działalność jednostki, w tym na zdolność jednostki do kontynuacji działalności”. Adresatami rekomendacji są m. in. biegli rewidenci.

W dokumencie KSR wypowiedział się na temat aktualności dotychczasowych wydanych rekomendacji,  jak również omówił zagadnienia o istotnym wpływie na sprawozdanie finansowe i sprawozdanie z działalności za 2022 rok, m.in.: założenie kontynuacji działalności w warunkach niepewności; inwentaryzację; uproszczoną wycenę wyrobów i usług; inflację – wpływ na wycenę aktywów i zobowiązań; rezerwy w warunkach niepewności; sytuację na rynku energii i jej wpływ na sprawozdania finansowe przedsiębiorstw energetycznych; przychody i koszty o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie; ujawnienia w warunkach niepewności. 

Zapraszamy do zapoznania się z opracowaniem.

Rekomendacje KSR są dostępne na stronie internetowej Ministerstwa Finansów https://www.gov.pl/web/finanse/sprawozdanie-finansowe-i-sprawozdanie-z-dzialalnosci-za-2022-r-w-warunkach-niepewnosci-otoczenia-gospodarczego

Zapisz się na newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać wiadomości o bieżącej działalności PIBR, przejdź do strony z zapisami.

Masz pytania dotyczące strony?
zadzwoń
728 871 871
napisz
strona@pibr.org.pl