Polska Izba Biegłych Rewidentów

© PIBR – wszelkie prawa zastrzeżone
godz. 09:13, 23.05.2024 r.

Konsultacje projektu MSB 500 (Z)

IAASB zachęca do zgłaszania uwag do projektu zmienionego brzmienia MSB 500 dotyczącego dowodów badania.

21 marca 2023

Trwają konsultuje Rady Międzynarodowych Standardów Badania i Usług Atestacyjnych (ang. skrót IAASB) dotyczące projektu zmienionego brzmienia Międzynarodowego Standardu Badania 500 – „Dowody badania” oraz propozycje związanych z tym zmian do innych MSB (dalej „MSB 500 (Z)”).

Propozycje dotyczą:

  • wyjaśnienia celu i zakresu standardu oraz jego związku z innymi standardami,
  • zapewnienia opartego na zasadach podejścia do rozważania i formułowania osądów na temat informacji, które mają być wykorzystane jako dowody badania oraz oceny, czy uzyskano wystarczające i odpowiednie dowody badania,
  • dostosowania do obecnego środowiska biznesowego i audytowego, biorąc pod uwagę skalowalność dla różnych okoliczności, w tym wykorzystanie przez jednostki i przez biegłego rewidenta technologii, takich jak zautomatyzowane narzędzia i techniki,
  • podkreślenia roli zawodowego sceptycyzmu.

Robocza wersja tłumaczenia projektu MSB 500 (Z) na j. polski jest dostępna tutaj. Chcemy jednak podkreślić, że z uwagi na brak merytorycznej weryfikacji poprawności tłumaczenia, nie jest ono autoryzowane przez PIBR. Przetłumaczenie projektów standardów na j. polski umożliwi m.in. wcześniejsze zapoznanie się z proponowanymi kierunkami zmian.

Zapraszamy wszystkich interesariuszy (biegłych rewidentów i firmy audytorskie, zawodowe organizacje księgowe, środowisko akademickie, organy regulacyjne i organy nadzoru audytowego oraz inne zainteresowane strony) do przekazania swoich opinii. Konsultacje są otwarte do 24 kwietnia 2023 r. Link do zgłaszania bezpośrednich komentarzy do IAASB dostępny jest tutaj.

Więcej informacji na temat planu pracy IAASB na lata 2022-2023, w tym prac związanych z MSB 500 (Z) można znaleźć pod adresem: https://www.iaasb.org/publications/iaasb-work-plan-2022-2023.

Zapisz się na newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać wiadomości o bieżącej działalności PIBR, przejdź do strony z zapisami.

Masz pytania dotyczące strony?
zadzwoń
728 871 871
napisz
strona@pibr.org.pl