Polska Izba Biegłych Rewidentów

© PIBR – wszelkie prawa zastrzeżone
godz. 09:35, 16.07.2024 r.

VI Samorządowe Forum Regionów PIBR „Rola regionalnych oddziałów PIBR w budowie nowoczesnego samorządu”

Kolejne spotkanie w ramach Samorządowego Forum Regionów PIBR, które odbyło się z udziałem przedstawicieli KRBR i nowych władz Regionalnych Oddziałów PIBR, służyło omówieniu zmian w Statucie PIBR i ich wpływu na pracę oddziałów. Ważną częścią spotkania była dyskusja, podczas której przedstawiciele regionalnych rad dzielili się doświadczeniami, opiniami i pomysłami związanymi z funkcjonowaniem regionalnych oddziałów.

31 maja 2023

Szóste spotkanie zorganizowane w ramach Samorządowego Forum Regionów PIBR odbyło się 29.05.2023 r. Udział w SFR zorganizowanym online wzięli przedstawiciele Krajowej Rady Biegłych Rewidentów oraz przedstawiciele władz Regionalnych Oddziałów PIBR – prezesi i członkowie Rad Regionalnych.

Spotkanie otworzyła prezes Krajowej Rady Biegłych Rewidentów, która omówiła formułę spotkań i przedstawiła zagadnienia omawiane podczas wcześniejszych spotkań. Jak zaznaczyła, spotkania te służyły wymianie informacji i opinii pomiędzy KRBR a Regionalnymi Oddziałami, ale także pobudzały dyskusję na tematy ważne dla całego samorządu. Prezes KRBR podkreśliła, jak ważne jest płynne przekazanie dorobku obecnej Krajowej Rady na rzecz KRBR wybranej na nową kadencję oraz jak ważne jest ułatwienie rozpoczęcia pracy członkom nowych władz Regionalnych Oddziałów PIBR, zwłaszcza że niektórzy z nich dopiero zaczynają pracę we władzach  samorządu. Jak powiedziała, SFR sprawdziło się jako platforma wymiany wiedzy i pomysłów. Poddała pod zastanowienie, jak często w przyszłości powinny się odbywać te spotkania i jaka powinna być ich tematyka.

W drugiej części spotkania członkowie KRBR zaangażowani w prace Komisji ds. statutu, Joanna Chwaścikowska-Karwacka (przewodnicząca komisji) i Kamil Jesionowski (członek komisji), omówili formalne warunki funkcjonowania Regionalnych Oddziałów PIBR. W swojej prezentacji dużo uwagi poświecili zmianom, jakie zostały wprowadzone w Statucie PIBR w 2022 r. i ich wpływowi na funkcjonowanie RO PIBR. Pokazali między innymi, jakie kompetencje mają poszczególne organy władz regionalnych i w dużym skrócie przedstawili zasady gospodarki finansowej oddziałów.

Ostatnia część VI Samorządowego Forum Regionów PIBR przeznaczona była na dyskusję, zgłaszanie pomysłów, pytań i wymianę doświadczeń. W wystąpieniach prezesów Regionalnych Oddziałów szczególnie często przewijała się kwestia działań związanych ze współpracą z uczelniami w celu zachęcania młodych osób do dołączenia do zawodu. Dużo uwagi poświęcono także kwestii współpracy pomiędzy oddziałami, w tym wspólnej organizacji szkoleń, konferencji czy wymiany informacji o szkoleniach organizowanych w poszczególnych oddziałach. Uczestnicy Forum byli zgodni, że konieczne jest rozwijanie współpracy i komunikacji w celu dzielenia się opiniami i sukcesami, dobrymi praktykami i informacjami m.in. o podejmowanych inicjatywach i szkoleniach. Jak można było wywnioskować z dyskusji, inicjatywa SFR okazała się potrzebna, a uczestnicy spotkania potwierdzili chęć kontynuowania tej formy komunikacji.

Spotkanie zakończyła prezes KRBR, która podsumowała spotkanie, podkreśliła wagę zapewnienia platformy do wymiany informacji między KRBR i Regionalnymi Oddziałami PIBR, podziękowała za udział, otwartość i  aktywność oraz życzyła członkom nowych władz RO, aby ich entuzjazm przekuł się na sukcesy i aby z  pasją realizowali zadania na rzecz biegłych rewidentów.

Zapisz się na newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać wiadomości o bieżącej działalności PIBR, przejdź do strony z zapisami.

Masz pytania dotyczące strony?
zadzwoń
728 871 871
napisz
strona@pibr.org.pl