Polska Izba Biegłych Rewidentów

© PIBR – wszelkie prawa zastrzeżone
godz. 08:57, 16.07.2024 r.

Porozumienie z Izbą Biegłych Rewidentów Ukrainy

Polska Izba Biegłych Rewidentów i Izba Biegłych Rewidentów Ukrainy podpisały porozumienie o współpracy i wzajemnej pomocy w zakresie rewizji finansowej i dziedzinach pokrewnych.

2 czerwca 2023

Celem wzajemnej współpracy, opisanej w porozumieniu podpisanym 30 maja br., będzie promowanie roli zawodu biegłego rewidenta, doskonalenie działań w interesie publicznym, doskonalenie ustawicznego rozwoju zawodowego członków obydwu organizacji zgodnie z międzynarodowymi standardami zawodowymi oraz promowanie integracji międzynarodowej poprzez nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów ze stowarzyszeniami zawodowymi z innych krajów i/lub międzynarodowymi organizacjami zawodowymi.

Polska Izba Biegłych Rewidentów i Izba Biegłych Rewidentów Ukrainy zobowiązały się do podejmowania działań będących przedmiotem wspólnego zainteresowania i wymiany informacji o aktualnych wyzwaniach zawodu; delegowania przedstawicieli na wydarzenia międzynarodowe organizowane przez sygnatariuszy porozumienia w celu podnoszenia swoich kwalifikacji i wymiany doświadczeń zawodowych; zapraszania przedstawicieli sygnatariuszy na konferencje, dyskusje przy okrągłym stole i seminaria dotyczące tematów ze wspólnych obszarów zainteresowania; a także konsultowania się i wspierania w ramach organizowanych międzynarodowych, regionalnych lub transgranicznych wydarzeń.

Zapisz się na newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać wiadomości o bieżącej działalności PIBR, przejdź do strony z zapisami.

Masz pytania dotyczące strony?
zadzwoń
728 871 871
napisz
strona@pibr.org.pl