Polska Izba Biegłych Rewidentów

© PIBR – wszelkie prawa zastrzeżone
godz. 09:24, 16.07.2024 r.

MF o badaniu oddziału przedsiębiorcy zagranicznego

Przedstawiamy odpowiedź Ministerstwa Finansów na pytania dotyczące organu/osób z oddziału przedsiębiorcy zagranicznego właściwych do wyboru firmy audytorskiej do badania, zawarcia umowy o badanie oraz do podpisania sprawozdania finansowego.

6 czerwca 2023

W związku z wątpliwościami zgłaszanymi przez biegłych rewidentów oraz przez klientów firm audytorskich dotyczącymi ustalenia organu/osób właściwych do wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania rocznego sprawozdania finansowego oddziału przedsiębiorcy zagranicznego oraz ustalenia organu/osób właściwych do zawarcia umowy o badanie, a także do podpisania sprawozdania finansowego, zwróciliśmy się do Ministerstwa Finansów z prośbą o zaprezentowanie stanowiska w tym zakresie.

Departament Efektywności Wydatków Publicznych i Rachunkowości wyjaśnił, że zaproponowane przez PIBR podejście, zgodnie z którym:

  • zakres obowiązków osoby upoważnionej w oddziale do reprezentowania przedsiębiorcy zagranicznego obejmuje również podpisywanie sprawozdań finansowych oddziału oraz umów o badanie takich sprawozdań finansowych,
  • organ zarządzający przedsiębiorcy zagranicznego jest uprawniony do wyboru biegłego rewidenta badającego sprawozdania finansowe oddziału

można, przy spełnieniu warunków wskazanych w piśmie MF, uznać za dopuszczalne.

Osoba uprawniona do reprezentowania oddziału, ujawniona w KRS, jest kierownikiem jednostki uprawnionym do podpisania sprawozdania finansowego oddziału i do podpisania umowy o badanie. Osobami uprawnionymi do reprezentowania oddziału wpisanymi do KRS mogą być także osoby, która/-e jednocześnie zasiadają w zarządzie jednostki macierzystej.

Tak określony kierownik oddziału, zgodnie z podstawową, ogólną zasadą wynikająca z art. 66 ust. 4 ustawy o rachunkowości, nie może dokonać wyboru firmy audytorskiej do badania sprawozdania finansowego oddziału.

Kompetencja, czyli prawo do wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego oddziału przedsiębiorcy zagranicznego powinna wynikać z powszechnie obowiązującego w kraju jednostki macierzystej aktu legislacyjnego bądź w przypadku braku takich przepisów - wewnętrznych regulacji tej jednostki macierzystej. Rekomendowane jest zatem, aby w przypadku braku unormowania tej kwestii w przepisach prawa powszechnego, jednostka przeanalizowała swoje regulacje pod kątem ustalenia organu właściwego do wyboru firmy audytorskiej do badania sprawozdania finansowego oddziału w Polsce. W przypadku braku takich regulacji jednostka macierzysta powinna doprecyzować odpowiednimi aktami wewnętrznymi, sposób postępowania w tym zakresie.

Z pismem PIBR można zapoznać się tutaj.

Z całą treścią odpowiedzi MF – tutaj.

Zapisz się na newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać wiadomości o bieżącej działalności PIBR, przejdź do strony z zapisami.

Masz pytania dotyczące strony?
zadzwoń
728 871 871
napisz
strona@pibr.org.pl