Polska Izba Biegłych Rewidentów

© PIBR – wszelkie prawa zastrzeżone
godz. 08:52, 23.05.2024 r.

Ponowne konsultacje publiczne – KSB 600 (Z)

Krajowa Rada Biegłych Rewidentów prowadzi ponowne konsultacje publiczne projektu uchwały w sprawie ustanowienia Krajowego Standardu Badania 600 (Zmienionego).

15 września 2023

KRBR prowadzi ponowne konsultacje w związku z planowanym podjęciem, w trybie art. 102 ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, nowej uchwały uwzględniającej zastrzeżenia zgłoszone przez Radę Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego.

KRBR przeprowadziła ocenę zgodności zmienionych przepisów regulacyjnych z zasadami proporcjonalności oraz uzasadnionego i niedyskryminującego charakteru, która została przedstawiona w uzasadnieniu do projektu nowej uchwały.

Z uwagi na konieczność dochowania terminów związanych z procedowaniem nowej uchwały w trybie art. 102 ust. 2 oraz 7 ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, KRBR zdecydowała o skróceniu terminu na przeprowadzenie konsultacji publicznych (więcej na ten temat w aktualności pt. „Zmiana zasad konsultacji publicznych”). W związku z tym, interesariuszy prosimy o przekazywanie uwag do 17 września 2023 r. na adres email: konsultacjepubliczne@pibr.org.pl. W tytule emaila prosimy wskazać, że uwagi dotyczą projektu uchwały ws. KSB 600 (Z).

Z treścią:                                                                                                                          

  • projektu uchwały KRBR można zapoznać się - tutaj,
  • załącznika do uchwały - tutaj,
  • uzasadnieniem do uchwały zawierającej przepisy regulacyjne - tutaj.

O pierwszych konsultacjach informowaliśmy w aktualności pt. „Konsultacje publiczne – KSB 600 (Z)”).

Zapisz się na newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać wiadomości o bieżącej działalności PIBR, przejdź do strony z zapisami.

Masz pytania dotyczące strony?
zadzwoń
728 871 871
napisz
strona@pibr.org.pl