Polska Izba Biegłych Rewidentów

© PIBR – wszelkie prawa zastrzeżone
godz. 11:03, 24.07.2024 r.

Zmiana zasad konsultacji publicznych

Informujemy o zmianie zasad procedowania dotyczących konsultacji publicznych projektów uchwał zawierających przepisy regulacyjne.

7 września 2023

Informujemy, że Krajowa Rada Biegłych Rewidentów zmieniła uchwałę określającą zasady procedowania związane z przeprowadzeniem konsultacji publicznych (Uchwała nr 2613/47a/2023 z dnia 30 stycznia 2023 r. w sprawie zasad procedowania uchwał zawierających przepisy regulacyjne).

Zmiana dotyczy m.in. dodania zapisów dotyczących możliwości skrócenia terminu prowadzonych konsultacji w uzasadnionych przypadkach.

Z treścią uchwały KRBR nr 58/3a/2023 z dnia 29 sierpnia 2023 r. w przedmiocie zmiany uchwały w sprawie zasad procedowania uchwał zawierających przepisy regulacyjne można zapoznać się - tutaj.

O uchwale KRBR nr 2613/47a/2023 z dnia 30 stycznia 2023 r. informowaliśmy w aktualności pt. „Obowiązek przeprowadzenia konsultacji projektu aktu normatywnego”.

 

Zapisz się na newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać wiadomości o bieżącej działalności PIBR, przejdź do strony z zapisami.

Masz pytania dotyczące strony?
zadzwoń
728 871 871
napisz
strona@pibr.org.pl