Polska Izba Biegłych Rewidentów

© PIBR – wszelkie prawa zastrzeżone
godz. 08:42, 16.07.2024 r.

Na XXIV DKA o wyzwaniach w zakresie atestacji sprawozdań zrównoważonego rozwoju

Wpływ Dyrektywy CSRD na biegłych rewidentów będzie tematem dyskusji prowadzonej przez ekspertów podczas panelu, który odbędzie się podczas XXIV Dorocznej Konferencji Audytingu.

29 września 2023

Dyskusję poprowadzi Monika Kaczorek, a udział wezmą przedstawiciele Ministerstwa Finansów, nadzoru, Komisji Egzaminacyjnej, Krajowej Rady Biegłych Rewidentów oraz firm audytorskich.

W jego trakcie omówione zostaną m. in.:

  • praktyczne znaczenie równoważności wymogów dotyczących raportowania zrównoważonego rozwoju i sprawozdawczości finansowej;
  • sposoby na zapewnienie wysokiej jakości usług atestacji sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju;
  • główne wymogi wprowadzone przez Dyrektywę CSRD,
  • opcje do rozważenia przez kraje członkowskie wraz z implementacją Dyrektywy;
  • organizacja nadzoru nad atestacją raportów zrównoważonego rozwoju;
  • planowane zmiany w postępowaniu kwalifikacyjnym w związku z implementacją Dyrektywy;
  • założenia projektu Standardu ISSA 5000;
  • wyzwania stojące przed biegłym rewidentami w zakresie atestacji sprawozdań zrównoważonego rozwoju, dotychczasowe doświadczenia wynikające ze świadczenia tych usług w obecnym kształcie.

Przypominamy: udział w konferencji zalicza 8 godzin ODZ z tematu "Raportowanie zrównoważone ESG - czym jest i jak zacząć je analizować" oraz daje możliwość zaliczenia 7 godzin samokształcenia biegłych rewidentów.

Zgłoś swój udział!  Szczegółowe informacje i zapisy: TUTAJ

Zapisz się na newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać wiadomości o bieżącej działalności PIBR, przejdź do strony z zapisami.

Masz pytania dotyczące strony?
zadzwoń
728 871 871
napisz
strona@pibr.org.pl