Polska Izba Biegłych Rewidentów

© PIBR – wszelkie prawa zastrzeżone
godz. 15:53, 12.07.2024 r.

Panel dyskusyjny XXIV DKA: Aspekty praktycznego wykorzystania Standardu KSB 315 (Z) i ich wpływ na KSB 240

Identyfikacja i oszacowanie ryzyk istotnego zniekształcenia w kontekście zastosowania zmienionego Krajowego Standardu Badania 315 będzie jednym z tematów panelu dyskusyjnego „Aspekty praktycznego wykorzystania Standardu KSB 315 (Z) i ich wpływ na KSB 240”

4 października 2023

Badania sprawozdań finansowych za rok kończący się 31 grudnia 2023 wymagają zastosowania zmienionego Krajowego Standardu Badania 315 „Identyfikacja i oszacowanie ryzyk istotnego zniekształcenia poprzez zrozumienie jednostki i jej otoczenia”. Właśnie ten standard będzie tematem dyskusji, która odbędzie się podczas XXIV Dorocznej Konferencji Audytingu.

Proces identyfikacji i oszacowania ryzyka przez biegłego rewidenta nie jest liniowy, lecz ma charakter iteratywny, dynamiczny i w duży stopniu wiąże się  z pozyskiwaniem i powiązaniem informacji z różnych źródeł. Czynniki ryzyka dotyczące jednostki, jej otoczenia ekonomicznego i regulacyjnego, systemu kontroli wewnętrznej jednostki są współzależne z pojęciami wchodzącymi w zakres wymogów dotyczących identyfikacji i oszacowania ryzyk istotnego zniekształcenia.

Model ryzyka audytu, który był podstawą oceny ryzyka przez wiele lat, właściwie się nie zmienił, ale nowy standard wymaga teraz, aby ryzyko kontroli było rozpatrywane oddzielnie od ryzyka nieodłącznego.

Nowy standard  podkreśla wagę stosowania zawodowego sceptycyzmu i dodaje wymóg oceny, czy dowody badania uzyskane w ramach procedur oszacowania ryzyka zapewniają odpowiednią podstawę do identyfikacji i oszacowania ryzyk. Dodatkowo mając na celu wzmocnienie i poprawę kompletności procesu identyfikacji  ryzyka, wprowadzono nowy wymóg zachowania dystansu (ang. stand-back). W jego ramach biegły rewident jest zobowiązany ocenić kompletność znaczących grup transakcji, sald kont i ujawnień zidentyfikowanych przez biegłego rewidenta ze szczególnym uwzględnieniem tych grup transakcji, sald i ujawnień, które są istotne, ale nie zostały zidentyfikowane jako znaczące w kontekście zidentyfikowanych.

Przed zmianą standardy nie uwzględniały ryzyka związanego z systemami informatycznymi w tak wyraźny sposób. Zmiany niewątpliwie są skutkiem dostrzeżenia, że zmieniające się od lat otoczenie gospodarcze stało się nierozerwalnie związane z IT. W związku z tym efektywne badanie sprawozdania finansowego nie może zostać przeprowadzone bez dogłębnego zrozumienia roli środowiska informatycznego i wpływu systemów IT na jednostkę, jej działalność i sprawozdawczość finansową.

Gospodarzem panelu będzie Jarosław Dac (członek Krajowej Rady Biegłych Rewidentów).

Zachęcamy do rejestracji na XXIV DKA i do zapoznania się ze szczegółowym programem konferencji na stronie www.dka.pibr.org.pl

Udział w konferencji zalicza 8 godzin ODZ z tematu "Raportowanie zrównoważone ESG - czym jest i jak zacząć je analizować" oraz daje możliwość zaliczenia 7 godzin samokształcenia biegłych rewidentów.

Zapisz się na newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać wiadomości o bieżącej działalności PIBR, przejdź do strony z zapisami.

Masz pytania dotyczące strony?
zadzwoń
728 871 871
napisz
strona@pibr.org.pl