Polska Izba Biegłych Rewidentów

© PIBR – wszelkie prawa zastrzeżone
godz. 09:35, 22.07.2024 r.

Samorządowe Forum Regionów PIBR

Kolejna edycja Samorządowego Forum Regionów PIBR przebiegła pod hasłem „Regionalne Oddziały PIBR w roku 2024 – zadania, szanse, współpraca, wyzwania”.

7 lutego 2024

Pierwsze w 2024 roku Samorządowe Forum Regionów PIBR odbyło się 18 stycznia. Podobnie jak wszystkie poprzednie spotkania, również i to miało formułę online, pozwalającą na łatwy kontakt pomiędzy członkami Krajowej Rady Biegłych Rewidentów a władzami Regionalnych Oddziałów PIBR.

Forum zostało otworzone przez Kamila Jesionowskiego, prezesa KRBR. Jak podkreślił, celem cyklu spotkań w ramach Samorządowego Forum Regionów jest dwukierunkowy przepływ informacji. Z jednej strony dzięki udziałowi w Forum władze oddziałów mają informacje na temat tego, co Krajowa Rada robi, nad czym pracuje i co planuje. Z drugiej strony, Forum służy do zbierania przez Krajową Radę informacji na temat tego, co istotne z perspektywy regionalnej. Prezes KRBR przypomniał także, że o działaniach KRBR i PIBR biegli rewidenci są na bieżąco informowani za pośrednictwem kilku kanałów komunikacji – strony www, profili w mediach społecznościowych, a od grudnia 2023 r. także Biuletynu PIBR.

W następnej części spotkania głos zabrała Agnieszka Kryśkiewicz-Burnos, zastępca prezesa KRBR. Przedstawiła kilka kwestii, nad którymi aktualnie pracuje Krajowa Rada, które są związane z funkcjonowaniem regionalnych oddziałów PIBR. Należą do nich takie usprawnienia jak wspólny kalendarz wydarzeń i szkoleń organizowanych przez regionalne oddziały oraz wybór wspólnego banku do prowadzenia rachunków oddziałów. Kolejną część spotkania prowadziła Joanna Chwaścikowska-Karwacka, zastępca prezesa KRBR. Poruszyła kwestię nowego regulaminu działania oddziałów oraz sprawozdań z działalności oddziałów. Omówiła ponadto prace prowadzone przez Komisję ds. szkoleń i opowiedziała, jakie zespoły pracują w jej ramach i czym się zajmują. Przedstawiła inicjatywy, które będą rozwijane dzięki Funduszowi Szkoleniowemu, w tym „Poranki z PIBR” (więcej na ich temat tutaj: https://www.pibr.org.pl/pl/poranki), nieodpłatne webinary przygotowane przez Centrum Edukacji PIBR  (https://ce.pibr.org.pl/pl/kursy) oraz program „Akademia Trenera”, skierowany do osób prowadzących szkolenia.  

Ostatnia cześć Samorządowego Forum Regionów PIBR dotyczyła  prac nad ujednoliceniem polityki szkoleniowej PIBR, w tym zasad rozliczania uczestnictwa biegłych rewidentów w szkoleniach poza macierzystym RO.

W trakcie omawianych poszczególnych zagadnień przedstawiciele KRBR odwoływali się także do kilku pierwszych spotkań w Regionalnych Oddziałach PIBR, prezentując płynące z nich wnioski związane z funkcjonowaniem RO, w tym zgłaszane w regionach pomysły.

Tradycyjnie omawianiu poszczególnych zagadnień przez przedstawicieli KRBR towarzyszyła dyskusja, podczas której przedstawiciele władz Regionalnych Oddziałów PIBR mogli przedstawić swoje punkty widzenia, wątpliwości czy pomysły.

Zapisz się na newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać wiadomości o bieżącej działalności PIBR, przejdź do strony z zapisami.

Masz pytania dotyczące strony?
zadzwoń
728 871 871
napisz
strona@pibr.org.pl