Polska Izba Biegłych Rewidentów

© PIBR – wszelkie prawa zastrzeżone
godz. 14:23, 21.07.2024 r.

Alert specjalny - Badanie za 2023 r.

Zachęcamy do zapoznania się z najnowszym Alertem specjalnym PIBR.

13 marca 2024

Alert jest kontynuacją cyklu „Alertów specjalnych”, powstających z myślą o wsparciu biegłych rewidentów i firm audytorskich. Publikacja zawiera podsumowanie najważniejszych zmian i nowości w zakresie standardów oraz przepisów prawa i dotyczy badania sprawozdań finansowych sporządzonych na dzień 31 grudnia 2023 r.

W tegorocznym Alercie przypominamy o początku obowiązkowego stosowania nowych standardów: KSB 315 (Z w 2022) – „Identyfikacja i oszacowanie ryzyk istotnego zniekształcenia”, KSB 220 (Z) – „Zarządzanie jakością dla badania sprawozdania finansowego oraz KSKJ 2 – „Kontrole jakości wykonania zlecenia”, z pakietu nowych standardów zarządzania jakością. Informujemy również o opracowaniach, które wspierają wdrożenie i stosowanie tych standardów. Jeszcze raz podkreślamy konieczność dokonania pierwszej oceny systemu wewnętrznej kontroli jakości (SWKJ), w ciągu roku od wdrożenia nowego KSKJ 1 – „Zarządzanie jakością dla firm wykonujących badania lub przeglądy sprawozdań finansowych lub zlecenia innych usług atestacyjnych lub pokrewnych” oraz przeprowadzenia monitoringu okresowego SWKJ w oparciu o wymogi KSKJ 1.

W ramach zagadnień szczególnych przedstawiamy tematy takie jak opinia, czy badane sprawozdanie finansowe zostało sporządzone na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych, przypominamy o obowiązku raportowania łapownictwa i przekupstwa, a także o obowiązku wynikającym z rozporządzenia MAR, przytaczamy również nowe opracowanie PANA pt. „Przygotowanie do badania za rok 2023”. W części pt. „Co przed nami w perspektywie 2024 r. i kolejnych lat?” opisujemy nowe regulacje oczekujące na moment ich obowiązkowego zastosowania, standardy lub zmiany kodeksu etyki będące w trakcie procesu ustanawiania ich jako krajowe standardy wykonywania zawodu lub zasady etyki, nowe projekty konsultowane przez IAASB, sporo miejsca poświęcamy nowej dyrektywie w sprawie sprawozdawczości przedsiębiorstw w zakresie zrównoważonego rozwoju (tzw. CSRD) i atestacji ESG.

W Alercie znajdują się praktyczne przykłady sprawozdań z badania, jak również przykładowe oświadczenie kierownika jednostki, które wcześniej udostępniliśmy w „Wyszukiwarce standardów” (więcej na ten temat w aktualności pt. „Praktyczne wsparcie w badaniu za 2023 r.”).

Chcielibyśmy, aby Alert był jak najbardziej praktyczny, dlatego kierujemy do Państwa prośbę, abyście podzielili się propozycjami, w jaki sposób można zwiększyć użyteczność tego opracowania. Sugestie prosimy kierować na adres: konsultacje.projektow.standardow@pibr.org.pl.

Opracowanie materiałów wspierających do ustanowionych nowych lub zmienionych standardów, jak również przygotowanie różnego rodzaju wskazówek PIBR często jest poprzedzone zebraniem opinii oraz informacji na temat Państwa doświadczeń. W ten sposób uczestniczycie Państwo w tworzeniu dobrych praktyk audytowych. Za wszystkie Państwa uwagi i sugestie serdecznie podziękujemy.

„Alert specjalny – Badanie za 2023 rok” można pobrać tutaj. Jest też dostępny w sekcji Alerty PIBR.

Życzymy przyjemnej lektury, a w razie pytań zapraszamy do kontaktu z Biurem PIBR.

Zapisz się na newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać wiadomości o bieżącej działalności PIBR, przejdź do strony z zapisami.

Masz pytania dotyczące strony?
zadzwoń
728 871 871
napisz
strona@pibr.org.pl