Polska Izba Biegłych Rewidentów

© PIBR – wszelkie prawa zastrzeżone
godz. 15:04, 21.07.2024 r.

Prezes KRBR o ESG w Europejskim Komitecie Społeczno-Ekonomicznym w Brukseli

20 grudnia 2022 r. odbył się pierwszy Okrągły Stół Kompasu ESG z przedstawicielami Europejskiego Komitetu Społeczno-Ekonomicznego w Brukseli. Uczestnicy spotkania zastanawiali się jak sprawić, aby dyrektywa CSRD działała. Prezes Krajowej Rady Biegłych Rewidentów Barbara Misterska-Dragan zarysowała wyzwania zidentyfikowane przez polskich audytorów w związku z wprowadzeniem sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju.

5 stycznia 2023

Kompas ESG to projekt organizacji Pracodawcy RP organizowany we współpracy z magazynem „Forbes”. Jego celem jest wymiana doświadczeń i wypracowanie wspólnych stanowisk branżowych w trakcie spotkań w formule okrągłego stołu. Przed spotkaniem w Brukseli, odbyło się siedem spotkań tematycznych w Polsce (w listopadzie i grudniu). Jedno z nich było poświęcone zagadnieniu kto i jak powinien przygotowywać raporty ESG i uczestniczyła w nim Prezes KRBR.

Z racji na wagę nowego raportowania zrównoważonego i potrzebę szerszej współpracy, z inicjatywy twórców Kompasu ESG, zostało zorganizowane spotkanie w Brukseli. Jak można przeczytać w relacji „Forbesa”, wszyscy uczestnicy zgodzili się, że „Przestrzeganie dyrektywy dotyczącej odpowiedzialności społecznej będzie ogromnym wyzwaniem dla przedsiębiorstw z całej Europy. Dlatego konieczna jest regularna współpraca międzysektorowa i dzielenie się najlepszymi praktykami.

To dla firm nowy obszar, w którym wszyscy musimy się uczyć, stąd potrzebujemy dialogu i aktywnych aktorów przy stole, którzy będą wspólnie pracować nad zasadami wdrażania dyrektywy. Chcemy w ramach projektu Kompas ESG aktywnie uczestniczyć w konstruowaniu dobrych praktyk, rekomendacji dla przedsiębiorstw w zakresie raportowania ESG zgodnego z dyrektywą” - mówił podczas spotkania okrągłego stołu Rafał Baniak, prezes Pracodawców RP.

Z kolei Christa Schweng, prezydent Europejskiego Komitetu Społeczno-Ekonomicznego (EKES), zwróciła uwagę, że na rynku potrzebna jest większa transparentność i nowa forma raportowania może pomóc ją osiągnąć. Zaznaczyła, że o sukcesie wdrożenia dyrektywy zadecyduje sposób jej wdrażania, jak i samych standardów raportowania. Kluczowy jest tu konstruktywny dialog i wymiana doświadczeń.

Prezes KRBR Barbara Misterska-Dragan zaznaczyła, że dotychczasowy brak spójności i porównywalności danych pozafinansowych spowodował, że są one mało przydatne dla interesariuszy oraz inwestorów, dlatego wdrożenie wspólnych standardów raportowania jest kluczowe dla powodzenia dyrektywy CSRD.

Podkreśliła, że oprócz raportowania danych ESG, ogromnym wyzwaniem będzie wpierw ich zbieranie i agregowanie, a następnie zbadanie. „Co najważniejsze, będą one zewnętrznie audytowane, co gwarantuje ich rzetelność. Co więcej, będą otagowane, a ich cyfrowa postać sprawi, że będzie do nich łatwiejszy dostęp, łatwiej będzie z nimi pracować i analizować je, aczkolwiek stwarza to też wyzwanie techniczne dla osób sporządzających raporty i oznaczać będzie dodatkowe koszty. Pierwsze tego typu informacje pojawią się dopiero w 2025 r., ale pracę nad wdrożeniem tego procesu trzeba już praktycznie rozpocząć. Pomiar oraz identyfikacja wskaźników ESG będzie najważniejszym wyzwaniem we wdrażaniu dyrektywy CSRD" - oceniła Prezes KRBR.

Zwróciła uwagę, że biegli rewidenci mają swoje standardy zawodowe, swój warsztat, ale dostosowanie tego do informacji, które nie są często mierzalne, są jakościowe, a nie ilościowe, również w całym łańcuchu dostaw, wymaga od nich nowej wiedzy i nowych umiejętności. „Jest możliwe, że część rewidentów zacznie się specjalizować właśnie wyłącznie w analizowaniu raportów niefinansowych. To będzie nowe, ciekawe zjawisko w branży" – powiedziała w wywiadzie wideo dla „Forbesa”.

Zapraszamy do zapoznania się relacjami i wywiadami wideo „Forbesa”:
- podsumowanie okrągłego stołu Kompasu ESG w Brukseli
- wywiad wideo z Prezes KRBR

Zapisz się na newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać wiadomości o bieżącej działalności PIBR, przejdź do strony z zapisami.

Masz pytania dotyczące strony?
zadzwoń
728 871 871
napisz
strona@pibr.org.pl