Polska Izba Biegłych Rewidentów

© PIBR – wszelkie prawa zastrzeżone
godz. 10:22, 16.07.2024 r.

Do końca marca czas na dopełnienie formalności dot. samokształcenia w latach 2021-2023

Przypominamy, że 31 marca 2024 r. upływa termin na składanie „Oświadczenia o samokształceniu biegłego rewidenta” za poprzedni cykl szkoleniowy 2021-2023 oraz wniosku o wyrażenie zgody na odbycie ODZ w terminie późniejszym.

25 marca 2024

Zachęcamy, aby zalogować się na swoje indywidualne konto (link TUTAJ) i sprawdzić liczbę odbytych godzin ODZ.

Jeżeli niewypełnienie obowiązku ODZ w cyklu szkoleniowym 2021-2023 związane było z wystąpieniem choroby, wypadku losowego lub inną ważną przyczyną, biegły rewident może ubiegać się o przesunięcie odbycia obligatoryjnego doskonalenia zawodowego w terminie późniejszym. 

Przypominamy, iż pisemny wniosek (wzór), musi zawierać:

  • imię i nazwisko,
  • numer wpisu do rejestru,
  • rok/okres rozliczeniowy (którego wniosek dotyczy),
  • uzasadnienie odbycia obligatoryjnego doskonalenia zawodowego w terminie późniejszym,
  • załączniki, które potwierdzają wystąpienie choroby, wypadek losowy lub inną ważną przyczynę, która uniemożliwia odbycie szkolenia w wymaganym terminie.

KRBR rozpatruje wniosek w terminie 30 dni od dnia jego otrzymania i niezwłocznie pisemnie zawiadamia biegłego rewidenta o jego rozstrzygnięciu.

Zapisz się na newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać wiadomości o bieżącej działalności PIBR, przejdź do strony z zapisami.

Masz pytania dotyczące strony?
zadzwoń
728 871 871
napisz
strona@pibr.org.pl