Polska Izba Biegłych Rewidentów

© PIBR – wszelkie prawa zastrzeżone
godz. 16:12, 24.05.2024 r.

Wydarzenia z udziałem KRBR – podsumowanie kwietnia 2024

W kwietniu w spotkaniach z udziałem przedstawicieli Krajowej Rady Biegłych Rewidentów dominowała tematyka związana z ESG.

8 maja 2024

8 kwietnia
Okrągły Stół Zrównoważonej Transformacji Gospodarczej

W debacie pn. „Okrągły Stół Zrównoważonej Transformacji Gospodarczej” uczestniczyli przedstawiciele biznesu, agend rządowych, organizacji zrzeszających przedsiębiorców, spółek giełdowych, uczelni wyższych, kancelarii prawnych i ekspertów. Polską Izbę Biegłych Rewidentów reprezentował Kamil Jesionowski, Prezes KRBR.

Podczas debaty zostały przedstawione postulaty, wizje oraz problemy, które z transformacją gospodarczą wiążą poszczególne środowiska gospodarcze.  Prezes KRBR wskazał, że samorząd biegłych rewidentów pracuje nad regulacjami dot. atestacji raportów ESG w okresie przejściowym (tj. do czasu ustanowienia unijnego standardu w październiku 2026 r.). Równolegle toczą się przygotowania biegłych do oferowania nowego rodzaju usług. Prezes wyraził jednocześnie obawę, czy biegłych rewidentów w Polsce jest wystarczająco dużo, aby zaspokoić skokowo rosnące zapotrzebowanie.

Uczestnicy Okrągłego Stołu zgodnie wskazywali na potrzebę wsparcia ze strony rządowej. Zwrócili także uwagę na konieczność edukacji uczestników rynku i przygotowania odpowiednich kadr, m.in. poprzez stworzenie odpowiednich kierunków studiów.

Efektem Okrągłego Stołu będzie dokument podsumowujący postulaty jego uczestników oraz definiujący potrzeby i wyzwania przedsiębiorstw, który organizatorzy forum przekażą do instytucji mających wpływ na realizację zrównoważonej transformacji gospodarczej.

Debata była wydarzeniem poprzedzającym ESG & Sustainability Forum Go to the Future 2024 i zorganizowanym przez Polskie Stowarzyszenie ESG. Polska Izba Biegłych Rewidentów była patronem tego Forum.

9 kwietnia
„Poranek z PIBR” pt. Ryzyko istotnego zniekształcenia w świetle KSB 315 (Z)

Tematem kolejnego spotkania w ramach cyklu „Poranki z PIBR” było ryzyko istotnego zniekształcenia w świetle KSB 315 (Z). Eksperci - Agnieszka Kryśkiewicz-Burnos (Zastępca Prezesa KRBR), Anna Mierzejewska (biegły rewident, Prezes Zarządu U-FIN) oraz Grzegorz Oszczypała (Prezes RO PIBR w Krakowie) rozmawiali o podejściu do identyfikowania ryzyka i jego szacowania oraz o reakcji na ryzyko. Podczas spotkania dzielili się także praktycznymi przykładami ilustrującymi zagadnienie.

13-14 kwietnia
Samorządowe Forum Regionów PIBR

Celem kolejnego spotkania w ramach cyklu Samorządowe Forum Regionów PIBR było podjęcie dyskusji na temat wspólnej polityki szkoleniowej. Podczas spotkania zostały omówione wyniki sprawozdań z działalności RO, a następnie cykl szkoleniowy ODZ 2021-2023. Zaprezentowane zostały także korzyści z wdrażanego systemu finansowo-księgowego Enova 365, którym objęte wszystkie Oddziały PIBR.

Elementem spotkania był warsztat służący integracji i umocnieniu w poczuciu wspólnych celów, stąd hasło przewodnie „One Team, One PIBR”.  Miał on także na celu zebranie pomysłów i koncepcji na wypracowanie wspólnej polityki szkoleniowej.

Forum, w którym udział wzięli przedstawiciele 16 z 24 funkcjonujących Regionalnych Oddziałów PIBR, zakończyło się przyjęciem listy postulatów. Większość z nich będzie można wdrożyć w najbliższym czasie, ale ten najdalej idący - centralizacja szkoleń online - wymagać będzie wnikliwych analiz i decyzji KRBR.

Komisja szkoleniowa przygotuje usankcjonowanie postulatów wypracowanych podczas Samorządowego Forum Regionów oraz przedstawi plan prac nad ewentualną centralizacją szkoleń online, do której z uwagi na złożoność zagadnienia z pewnością nie dojdzie w 2024 r.

16 kwietnia
Warsztat PIBR podczas konferencji Targi Idei ESG

Polska Izba Biegłych Rewidentów, w ramach współpracy merytorycznej przy organizacji Targów Idei ESG, została poproszona o prowadzenie warsztatu poświęconego „Podwójnej istotności w raportowaniu zrównoważonego rozwoju”.

Moderatorem warsztatu była Ewa Sowińska, biegła rewidentka, a prelegentami byli Prezes KRBR Kamil Jesionowski, Aleksandra Stanek-Kowalczyk, Partnerka EY, ekspertka ds. zrównoważonego rozwoju oraz Paweł Zaczyński, biegły rewident, Associate Partner Grant Thornton.

Warsztat wzbudził ogromne zainteresowanie – do udziału zgłosiło się ponad 100 osób zamiast zakładanego udziału 30 osób. Spotkanie było dla nich doskonałą okazją do zapoznania się z dylematami i pytaniami, jakie stawiają sobie przygotowujący raporty ESG. Warsztat pokazał, że  potrzebna jest jak najszybciej regulacja określająca zasady atestacji raportów ESG w okresie przejściowym. Jak można było usłyszeć od uczestników, jest oczekiwanie, że zmniejszy to liczbę pytań, jakie od biegłych rewidentów otrzymują firmy przygotowujące sprawozdania ze zrównoważonego rozwoju.

17 kwietnia
Spotkanie Ogólnopolskiego Porozumienia Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego  

Spotkanie przedstawicieli samorządów zawodów zaufania publicznego poświęcone było przygotowaniom do jesiennej konferencji, prezentującej postulaty samorządów, stojące przed nimi wyzwania czy propozycje działań. Konferencja została zaplanowana na 15 października 2024 r. Zgodnie z założeniami, podzielona zostanie na trzy panele: medyczny, prawny i techniczny.

25 kwietnia
Webinar nt. projektu ustawy wdrażającego dyrektywę CSRD 

Organizatorami webinaru były Ministerstwo Finansów oraz Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, a udział wzięli przedstawiciele MF, MFiPR, Ministerstwa Rozwoju i Technologii, Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego oraz prezes KRBR. 

Podejście biegłych rewidentów do wdrażania atestacji zrównoważonego rozwoju będzie w znacznej mierze wynikało z tego, jak odpowiednie regulacje będą wdrażane i jak szybko będzie procedowana ustawa zaproponowana przez Ministerstwo Finansów – powiedział prezes Krajowej Rady Biegłych Rewidentów podczas webinarium poświęconego prezentacji projektu ustawy wdrażającej dyrektywę CSRD. Jak wyjaśnił, samorząd chciałby, aby jak najwięcej biegłych rewidentów brało udział w atestacji ESG, przed profesją stoją jednak wyzwania w tym obszarze. Jednym z nich jest obligatoryjne doskonalenie zawodowe z zakresu certyfikacji ESG. Przypomniał, że zgodnie z projektem ustawy oraz zgodnie z dyrektywą CSRD wszyscy biegi rewidenci zyskają uprawnienia z zakresu takiej certyfikacji.

Kamil Jesionowski opowiedział m.in. o wyzwaniach, które dla profesji stanowi badanie raportów niefinansowych oraz o działaniach podejmowanych już teraz bądź planowanych przez samorząd w celu przygotowania biegłych rewidentów do nowego rodzaju atestacji.

Zapisz się na newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać wiadomości o bieżącej działalności PIBR, przejdź do strony z zapisami.

Masz pytania dotyczące strony?
zadzwoń
728 871 871
napisz
strona@pibr.org.pl