Polska Izba Biegłych Rewidentów

© PIBR – wszelkie prawa zastrzeżone
godz. 07:54, 24.06.2024 r.

Wydarzenia z udziałem członków KRBR – podsumowanie maja 2024

Zachęcamy do zapoznania się z zestawieniem spotkań w maju br., w których wzięli udział członkowie Krajowej Rady Biegłych Rewidentów.

7 czerwca 2024

10 maja
Spotkanie Grupy Roboczej „Raportowanie ESG” Forum Odpowiedzialnego Biznesu

Było to kolejne spotkanie grupy roboczej nt. audytu danych ESG i ujawnień po atestacji raportów za 2023 r. i kolejne spotkanie z udziałem przedstawicieli PIBR w roli osób prezentujących temat (wcześniejsze odbyło się w styczniu tego roku). Samorząd reprezentowali Kamil Jesionowski, prezes KRBR oraz biegli rewidenci: Ewa Sowińska, Roman Seredyński i Paweł Zaczyński.

Tym razem - w związku z publikacją projektu ustawy wdrażającego dyrektywę CSRD - przedstawiciele PIBR omówili kluczowe zagadnienia związane z nowelizacją Ustawy o rachunkowości i Ustawy o biegłych rewidentach oraz proces legislacyjny.

Mowa była także o przygotowaniach samorządu biegłych rewidentów do atestacji sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju, w tym o pracach nad krajowym standardem i programem szkoleń w ramach obligatoryjnego doskonalenia zawodowego (ODZ), których odbycie będzie konieczne do utrzymania uprawnień do świadczenia nowej usługi po upłynięciu okresu przejściowego, czyli po 1 stycznia 2027 r. Paweł Zaczyński podzielił się refleksjami i wnioskami związanymi z ujawnieniami w zakresie ESG po atestacji raportów za 2023 r.

16 maja
Konferencja z okazji 30-lecia działalności Europejskiej Federacji Księgowych i Biegłych Rewidentów MŚP

Konferencja z okazji 30-lecia działalności Europejskiej Federacji Księgowych i Biegłych Rewidentów MŚP (European Federation of Accountants and Auditors for small and medium seize enterprises - EFAA for SMEs) odbyła się 16 maja w Brukseli. Udział w spotkaniu wzięli księgowi i audytorzy z kilkunastu europejskich krajów. Polski samorząd był reprezentowany przez Piotra Witka, członka Krajowej Rady Biegłych Rewidentów, który przekazał Prezesowi EFAA for SMEs Salvadorowi Marinowi gratulacje w imieniu prezesa KRBR.

22 maja
Spotkanie członków Prezydiów Stowarzyszenia Księgowych w Polsce oraz Krajowej Rady Biegłych Rewidentów

Wyzwania czekające profesje księgowych i biegłych rewidentów oraz plany związane z kontynuacją współpracy były tematem rozmów członków Prezydiów Stowarzyszenia Księgowych w Polsce oraz Krajowej Rady Biegłych Rewidentów.

23 maja
Spotkanie poznańskich biegłych z Krajowym Rzecznikiem Praw Biegłych Rewidentów oraz Prezesem KRBR

Seminarium „Odpowiedzialność zawodowa biegłych rewidentów a rola Rzecznika Praw Biegłych Rewidentów” odbyło się 23 maja 2023 r. Współorganizatorami spotkania z udziałem prezesa KRBR Kamila Jesionowskiego oraz KRPBR Renatą Zielińską były: poznański RO PIBR oraz Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Celem seminarium było „rozważanie zagadnień związanych z aktualnym stanem regulacji prawnych dotyczących odpowiedzialności dyscyplinarnej oraz instrumentami ochrony przysługującym biegłym rewidentom w takich postępowaniach”. 

24 maja
XXXI Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Rachunkowość w zarządzaniu jednostkami gospodarczymi”

Konferencja została objęta patronatem Polskiej Izby Biegłych Rewidentów oraz Regionalnego Oddziału PIBR w Szczecinie. Hasłem przewodnim spotkania było „30-lecie ustawy o rachunkowości – sukcesy i wyzwania”. Udział w dyskusji na temat „Za i przeciw zmianom ustawy o rachunkowości” wzięła Joanna Chwaścikowska-Karwacka, Zastępca Prezesa Krajowej Rady Biegłych Rewidentów 

Zapisz się na newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać wiadomości o bieżącej działalności PIBR, przejdź do strony z zapisami.

Masz pytania dotyczące strony?
zadzwoń
728 871 871
napisz
strona@pibr.org.pl