Polska Izba Biegłych Rewidentów

© PIBR – wszelkie prawa zastrzeżone
godz. 10:56, 24.07.2024 r.

Ustawa o ochronie sygnalistów opublikowana - wkrótce szkolenia

24 czerwca w Dzienniku Ustaw opublikowano ustawę z 14 czerwca o ochronie sygnalistów (Dz.U. 2024 poz. 928).

27 czerwca 2024

Ustawa, która wchodzi w życie 25 września 2024 r. (przepisy regulujące zgłoszenia zewnętrzne - 25 grudnia 2024 r.), określa warunki objęcia sygnalisty ochroną oraz środki tej ochrony, a także związane z tym zadania organów publicznych, w tym Rzecznika Praw Obywatelskich. Wprowadza też liczne nowe obowiązki dla firm, jednostek samorządowych i innych podmiotów prawnych.

Wewnętrzną procedurę dokonywania zgłoszeń musi stworzyć podmiot, na rzecz którego wykonuje pracę zarobkową co najmniej 50 osób. Ten próg nie dotyczy jednak podmiotów wykonujących działalność w zakresie usług, produktów i rynków finansowych oraz przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, a zatem obowiązek przygotowania procedur obejmie biegłych rewidentów, firmy audytorskie i doradców podatkowych bez względu na liczbę zatrudnionych osób.

Centrum Edukacji PIBR przygotowało już szkolenie, podczas którego omówione zostaną szczegółowo nowe obowiązki pracodawców, sposoby organizacji wewnętrznych kanałów zgłaszania informacji o potencjalnych nieprawidłowościach, czy praktyczne aspekty ochrony sygnalistów. Uczestnicy szkolenia zakończą je nie tylko z wiedzą, ale też z gotowym projektem procedury.

Więcej szczegółów: https://ce.pibr.org.pl/pl/kursy/271,Ustawa-o-ochronie-sygnalistow-nowe-obowiazki-pracodawcow

Zapisz się na newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać wiadomości o bieżącej działalności PIBR, przejdź do strony z zapisami.

Masz pytania dotyczące strony?
zadzwoń
728 871 871
napisz
strona@pibr.org.pl