Polska Izba Biegłych Rewidentów

© PIBR – wszelkie prawa zastrzeżone
godz. 16:34, 12.07.2024 r.

Kolejna edycja konkursu „The Best Annual Report” pod patronatem PIBR

Rozpoczął się nabór zgłoszeń do konkursu „The Best Annual Report”, w którym wyłaniane są najlepsze raporty finansowe pod względem wartości użytkowej dla akcjonariuszy i inwestorów. To już XIX edycja dla emitentów rynku regulowanego i XII dla alternatywnego. Zgłoszenia są przyjmowane do 31 lipca 2024 r.

1 lipca 2024

Jak informuje organizator konkursu - Instytut Rachunkowości i Podatków - tegoroczna edycja wiąże się z radykalną zmianą w podejściu do oceny poszczególnych części raportu rocznego. Jest to spowodowane odejściem od oceny spełnienia obowiązku sprawozdawczego, wynikającego z Rozporządzenia MF z dn. 29.03.2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych emitentów, rozumianego w sposób minimalistyczny na korzyść storytellingu i filozofii raportowania zintegrowanego.

Jurorzy przyjrzą się w tym roku dokładniej, w jaki sposób emitenci zastosowali się do MSR1 w zakresie prezentacji zasad rachunkowości, czyli czy rok do roku weryfikowane są zasady rachunkowości i dostosowane do specyfiki spółki czy niekoniecznie. Ważną kwestią będą wytyczne ESMA, odnoszące się do ryzyk klimatycznych w sprawozdaniach finansowych czy prezentacja alternatywnych wskaźników pomiaru wyniku (APM).

Dodatkową kwestią jest ocena raportów zrównoważonego rozwoju, które wraz z Dyrektywą CSRD i standardami ESRS zagoszczą już na stałe w sprawozdawczości finansowej emitentów i będą chyba jednym z większych wyzwań dla bardzo wielu spółek, zwłaszcza tych, które publikowały tylko Oświadczenia o danych niefinansowych.

Zmienią się również zasady oceny skonsolidowanych sprawozdań finansowych laureatów nagród The Best of The Best, od których jurorzy będą wymagali więcej, szczególnie w zakresie wytycznych ESMA.

Kapituła konkursu „The Best Annual Report”, jak co roku będzie oceniała: sprawozdanie z działalności, skonsolidowane sprawozdanie finansowe wg MSSF/MSR, oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego, raport zintegrowany/zrównoważonego rozwoju i sprawozdanie o wynagrodzeniach.

Patronat honorowy nad konkursem objęła Polska Izba Biegłych Rewidentów

Szczegółowe informacje dotyczące regulaminu i zgłoszeń, dostępne są pod następującym linkiem: https://irip.pl/o-konkurs-the-best-annual-report

Zapisz się na newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać wiadomości o bieżącej działalności PIBR, przejdź do strony z zapisami.

Masz pytania dotyczące strony?
zadzwoń
728 871 871
napisz
strona@pibr.org.pl