Polska Izba Biegłych Rewidentów

© PIBR – wszelkie prawa zastrzeżone
godz. 06:50, 1.02.2023 r.

Ruszyły zapisy na XVII Doroczną Konferencję Audytingu

Unijna reforma rynku audytorskiego, międzynarodowe standardy badania i ryzyko w pracy biegłego rewidenta to główne tematy tegorocznej Konferencji Audytingu. Ponad 300 uczestników w trakcie trzech dni będzie rozmawiało o bieżących wyzwaniach rynku audytu. Konferencja odbędzie się 17-19 października 2016 roku w hotelu Narvil w Serocku.

17 maja 2016

 

 

Rynek audytu przechodzi reformę wynikającą ze zmiany europejskich przepisów. Czy w związku z tym warsztat biegłych rewidentów także czeka rewolucja? Na to pytanie odpowiedzi będą szukali uczestnicy XVII Dorocznej Konferencji Audytingu. W trakcie trzech dni XVII Dorocznej Konferencji Audytingu pn. „Standardy, regulacje, rynek – czy czeka nas nowa praktyka rewizji finansowej?” omówione zostaną najbardziej istotne i bieżące zagadnienia związane z wykonywaniem zawodu biegłego rewidenta. Zaprezentowane zostaną tematy unijnej reformy rynku audytu. Dużo miejsca zostanie poświęcone przejściu na międzynarodowe standardy rewizji finansowej. Pojawi się również aktualny temat bezpieczeństwa danych w kontekście rosnącego ryzyka postępującej cyfryzacji. Konferencja będzie także okazją do przyjrzenia się uwarunkowaniom rozwoju gospodarczego ich wpływu na badania sprawozdania finansowego.

Nowe regulacje dla biegłych rewidentów

Najwięcej miejsca zostanie poświęcone nowym regulacjom związanym z unijną reformą rynku audytu. W trakcie dwóch wykładów otwierających oraz w pierwszej sesji plenarnej pn. „Reforma audytu – i co dalej?” eksperci wyjaśnią najistotniejsze zagadnienia związane z wejściem w życie nowej ustawy o biegłych rewidentach. A warto pamiętać, że zmienia się m.in. organizacja badania i zasady nadzoru nad biegłymi rewidentami. Firma audytorska nie będzie już mogła wykonywać części usług na rzecz swojego klienta audytowego. A jednostki zainteresowania publicznego będą musiały same określić kryteria wyboru audytora, i, co więcej, wybór ten uzasadnić. Temu tematowi poświęcona będzie także tegoroczna „dyskusja środowiskowa” tradycyjnie już organizowana na zakończenie pierwszego dnia konferencji.

MSB już w przyszłym roku

Biegłych rewidentów czeka też przejście na nowe standardy wykonywania zawodu. W przypadku jednostek zainteresowania publicznego badanie zgodnie z MSB będzie dotyczyło już sprawozdań finansowych za 2016 rok. Rok później ta zmiana obejmie badanie sprawozdań pozostałych podmiotów. W praktyce oznacza to konieczność poświęcenia przez biegłych rewidentów dodatkowego czasu na planowanie i dokumentację badania. Dlatego temat MSB wypełni jedną z sesji plenarnych. Organizatorzy konferencji pomyśleli także o praktycznym wymiarze MSB i zaproponowali warsztaty, prezentujące programy informatyczne, wspierające badanie sprawozdań zgodnie z nowymi standardami.

Nowe rodzaje ryzyka w praktyce biegłego rewidenta

Konferencja chce odpowiedzieć także na wyzwania związane z ryzykiem w pracy biegłego rewidenta. Eksperci z tego obszaru będą rozmawiać o odpowiedzialności biegłego rewidenta wobec klienta, organów skarbowych i innych interesariuszy. Jakie oczekiwania klienta biegły może spełnić, nie narażając się na ryzyko utraty niezależności? Jakie informacje audytor może przekazywać do urzędu skarbowego i do innych organów, i gdzie kończy się informacja niefinansowa, a zaczyna tajemnica danych? I jak przy tego typu dylematach minimalizować ryzyko pracy audytora? Odpowiedzi na te i inne pytania ma przynieść druga sesja plenarna konferencji.

Dane bardziej bezpieczne

W kolejnej sesji eksperci poruszą problem bezpieczeństwa danych i formy ich zabezpieczenia. Uczestnicy panelu opowiedzą o zagrożeniach związanych z cyberatakami i kradzieżą danych w sieci. Sesja pozwoli jej uczestnikom poznać sposoby i metody dokonywania cyberataków na dane finansowo-księgowe. W tym kontekście zaprezentowane zostaną przykłady form i metod zabezpieczania danych finansowych oraz możliwe sposoby ich weryfikacji przez biegłego rewidenta. Inną bardzo ważną kwestią, która zostanie poruszona są nowe wymogi ustawowe dotyczące archiwizacji dokumentacji z badania. Prawdopodobny nowy okres przechowywania dokumentacji to siedem lat, a tak długi okres archiwizacji wymaga szczególnej uwagi przy zabezpieczeniu danych.

Rola otoczenia w warsztacie biegłego

W globalnej rzeczywistości trudno dziś ignorować takie zagrożenia jak wojny ekonomiczne, migracje ludności czy wpływ agencji ratingowych na rzeczywistość gospodarczą poszczególnych regionów i państw. Jeśli dodamy do tego rozrost szarej strefy, piractwo czy zwiększanie się roli sfery finansowej – tzw. finansyzację – w polityce gospodarczej, wyłania się potężny kompleks nowych czynników oddziałujących na biznes i przedsiębiorstwa. Jak zatem, w tak złożonym kontekście, biegły może ocenić ryzyko kontynuacji działalności gospodarczej? Czy da się dziś w sprawozdaniu finansowym rzetelnie i jasno zaprezentować kondycję finansową podmiotu, tak by jednocześnie stanowiło ono zbiór użytecznych danych zaspokajających potrzeby informacyjne jego użytkowników? Te dylematy wypełnią jedną z dyskusji panelowych drugiego dnia konferencji, do której wykład wprowadzający wygłosi prof. Dariusz Filar.

Forum do dyskusji

Konferencja po raz kolejny stworzy forum do dyskusji między biegłymi rewidentami, regulatorem, nadzorcą i przedsiębiorcami. Do przedstawienia swojego stanowiska i udziału w sesjach plenarnych zaproszeni zostali przedstawiciele środowiska biegłych rewidentów, świata biznesu oraz wybitni ekonomiści. Krzysztof Burnos, prezes Krajowej Rady Biegłych Rewidentów, prof. Dariusz Filar, prof. Aldona Kamela Sowińska, prof. Elżbieta Mączyńska, prezes Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego czy Petr Kriz, prezes FEE to tylko niektóre z osób, które będą dzieliły się swoją wiedzą z uczestnikami konferencji.

XVII Doroczna Konferencja Audytingu odbędzie się w dniach 17-19 października 2016 roku w hotelu Narvil w Serocku.

Zachęcamy do rejestracji na wydarzenie – liczba miejsc ograniczona. Więcej szczegółów o wydarzeniu oraz informacja o zapisach na stronie www.dka.kibr.org.pl

Zapisz się na newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać wiadomości o bieżącej działalności PIBR, przejdź do strony z zapisami.

Masz pytania dotyczące strony?
zadzwoń
728 871 871
napisz
strona@pibr.org.pl