Polska Izba Biegłych Rewidentów

© PIBR – wszelkie prawa zastrzeżone
godz. 13:35, 14.08.2020 r.

KNA opracowała dokument na temat zmian na polskim rynku badań JZP

Komisja Nadzoru Audytowego przygotowała sprawozdanie na temat zmian w Polsce na rynku świadczenia usług w zakresie badań ustawowych na rzecz jednostek zainteresowania publicznego. W dokumencie zaprezentowano kluczowe wskaźniki monitorowania rynku badań JZP w tym dotyczące poziomu koncentracji rynku oraz ryzyk dla jakości badań sprawozdań finansowych. Materiał przedstawia także ramy prawne w zakresie komitetów audytu.
6 lipca 2016

Artykuł 27 rozporządzenia UE nr 537 wymaga, aby właściwe organy w państwach członkowskich sporządziły do 17 czerwca 2016 r., a następnie przynajmniej co trzy lata, sprawozdanie na temat zmian na rynku usług badań JZP.


Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.

Zapisz się na newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać wiadomości o bieżącej działalności PIBR, przejdź do strony z zapisami.

Masz pytania dotyczące strony?
zadzwoń
728 871 871
napisz
strona@pibr.org.pl