Polska Izba Biegłych Rewidentów

© PIBR – wszelkie prawa zastrzeżone
godz. 02:16, 4.12.2022 r.

Założenia reformy już są. Czas na reakcję rynku audytorskiego

Dr Dorota Podedworna-Tarnowska, wiceminister finansów i przewodnicząca Komisji Nadzoru Audytowego, przedstawia założenia zmian w ustawie o biegłych rewidentach, które mają wdrożyć postanowienia unijnej reformy rynku audytu.   Regulator chce zwiększyć niezależność biegłych rewidentów i zmniejszyć koncentrację rynku. Projektowane zmiany zakładają rotację kluczowego biegłego rewidenta co 4 lata, a firmy audytorskiej co 8 lat - to rozwiązanie bardziej restrykcyjne niż zakładane przez unijne rozporządzenie, które mówiło o okresie 10 lat. Ministerstwo proponuje też, aby firmy podpisywały co najmniej dwuletnie umowy na badanie sprawozdania finansowego, obecnie mogą one być roczne. Inne zmiany to m.in. obowiązek bezpłatnego udostępnienia dokumentacji z badania nowemu biegłemu przez dotychczasowego audytora. Resort proponuje też wprowadzenie białej listy usług, które firmy audytorskie będą mogły świadczyć na rzecz jednostki, dla której wykonują badanie sprawozdania finansowego. Z tym że wprowadzony zostanie limit wynagrodzeń za usługi dodatkowe w wysokości 70 proc. wynagrodzenia za badanie ustawowe.   Zdaniem wiceminister ma to zapobiegać konfliktom interesów i zwiększać niezależność audytorów

Dziennik Gazeta Prawna

13 sierpnia 2015

Dr Dorota Podedworna-Tarnowska, wiceminister finansów i przewodnicząca Komisji Nadzoru Audytowego, przedstawia założenia zmian w ustawie o biegłych rewidentach, które mają wdrożyć postanowienia unijnej reformy rynku audytu.

 

Regulator chce zwiększyć niezależność biegłych rewidentów i zmniejszyć koncentrację rynku. Projektowane zmiany zakładają rotację kluczowego biegłego rewidenta co 4 lata, a firmy audytorskiej co 8 lat - to rozwiązanie bardziej restrykcyjne niż zakładane przez unijne rozporządzenie, które mówiło o okresie 10 lat. Ministerstwo proponuje też, aby firmy podpisywały co najmniej dwuletnie umowy na badanie sprawozdania finansowego, obecnie mogą one być roczne. Inne zmiany to m.in. obowiązek bezpłatnego udostępnienia dokumentacji z badania nowemu biegłemu przez dotychczasowego audytora. Resort proponuje też wprowadzenie białej listy usług, które firmy audytorskie będą mogły świadczyć na rzecz jednostki, dla której wykonują badanie sprawozdania finansowego. Z tym że wprowadzony zostanie limit wynagrodzeń za usługi dodatkowe w wysokości 70 proc. wynagrodzenia za badanie ustawowe.

 

Zdaniem wiceminister ma to zapobiegać konfliktom interesów i zwiększać niezależność audytorów. - Firma audytorska powinna skupić się na badaniu ustawowym, a jedynie w pewnej części generować przychody ze świadczenia usług dodatkowych na rzecz badanego podmiotu - wyjaśnia przewodnicząca KNA.

Zapisz się na newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać wiadomości o bieżącej działalności PIBR, przejdź do strony z zapisami.

Masz pytania dotyczące strony?
zadzwoń
728 871 871
napisz
strona@pibr.org.pl