Polska Izba Biegłych Rewidentów

© PIBR – wszelkie prawa zastrzeżone
godz. 11:07, 14.06.2024 r.

Inspekcja sprawdzi, czy badanie było poprawne

Krzysztof Burnos, prezes KRBR, w obszernym wywiadzie wyjaśnia, co się zmieni w nadzorze nad zawodem biegłego rewidenta.

Dziennik Gazeta Prawna

19 grudnia 2016

Krzysztof Burnos, prezes KRBR, w obszernym wywiadzie wyjaśnia, co się zmieni w nadzorze nad zawodem biegłego rewidenta.

Zmiany dotyczą cyklu kontroli firm audytorskich. - Jeżeli firma audytorska bada choć jedną jednostkę zainteresowania publicznego na przykładowo 50 klientów, to jest weryfikowana co trzy lata. Natomiast te firmy, które przeprowadzają audyt w jednostkach, które nie są JZP - co sześć lat - wyjaśnia Krzysztof Burnos. Dodatkowo unijna reforma rynku audytorskiego rozróżnia małe, średnie i duże jednostki zainteresowania publicznego (w zależności od sumy bilansowej, aktywów i zatrudnienia). Trzyletni cykl kontrolny będzie dotyczyć tylko dużych JZP. Zmieni się też organ, którzy będzie przeprowadzał weryfikacje firm audytorskich. Za kontrole badań nie-JZP będzie odpowiadał samorząd biegłych rewidentów, a w tym drugim przypadku, niezależnie od wielkości JZP, Komisja Nadzoru Audytowego.

Ale zmiana dotyczy także przebiegu kontroli. - Kontrole firm audytorskich nakierowane będą na ważne obszary ryzyka związanego z procesem weryfikacji sprawozdań finansowych - wyjaśnia prezes KIBR. Inspekcja powinna zrozumieć model funkcjonowania kontrolowanego podmiotu, zidentyfikować listę ryzyk, które mogą spowodować, że badanie zakończy się niewłaściwie wydaną opinią, i zaprojektować dalsze procedury kontrolne.

Samorząd musi też wobec tego przemyśleć i wprowadzić zmianę do procedur kontrolnych. Zmiana podejścia będzie też potrzebna ze względu na mniejsze środki przyznawane na kontrole po zmianie ustawy. - Trzeba przyjąć nowe podejście, choć równie efektywne. - Uważam, że skład zespołu kontrolującego powinien być ustalany w związku ze złożonością i trudnością kontroli - wyjaśnia. A ta związana jest z przyjętym przez firmę audytorską modelem biznesowym, poziomem ryzyka przeprowadzenia kontroli. - Jeżeli Ministerstwo Finansów, zmieniając przepisy, pozbawi nas jednej czwartej środków na kontrole, to znaczy, że rozumie konieczność przebudowania naszych procedur - dodaje Krzysztof Burnos.

Cały artykuł:

http://podatki.gazetaprawna.pl/artykuly/1003343,kontrole-firm-audytorskich-inspekcja-sprawdzi-czy-badanie-bylo-poprawne.html

Zapisz się na newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać wiadomości o bieżącej działalności PIBR, przejdź do strony z zapisami.

Masz pytania dotyczące strony?
zadzwoń
728 871 871
napisz
strona@pibr.org.pl