Seminarium KNF "Wycena instrumentów finansowych metodą zamortyzowanego kosztu z zastosowaniem efektywnej stopy procentowej"

Komisja Nadzoru Finansowego zaprasza na seminarium "Wycena instrumentów finansowych metodą zamortyzowanego kosztu z zastosowaniem efektywnej stopy procentowej". Spotkanie skierowane jest do pracowników komórek sprawozdawczych i księgowości w spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych.
22 listopada 2016

Celem seminarium jest przedstawienie zasad wyceny instrumentów finansowych metodą zamortyzowanego kosztu z zastosowaniem efektywnej stopy procentowej przez spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe. Podczas seminarium omówione zostaną praktyczne aspekty dotyczące wyceny z uwzględnieniem ESP.

Seminarium odbędzie się 7 grudnia 2016 r., w siedzibie Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego, przy ul. Jasnej 12 w Warszawie.

Zgłoszenia będą przyjmowane wyłącznie za pośrednictwem elektronicznego formularza zgłoszeniowego dostępnego pod adresem www.knf.gov.pl w dziale „CEDUR” aż do wyczerpania miejsc. Potwierdzenia uczestnictwa zostaną przesyłane najpóźniej 1 grudnia 2016 roku.

Udział w seminarium jest bezpłatny.

Elektroniczny formularz zgłoszeniowy

Program seminarium

Kompas 2.0 - jak skorzystać?

Aby skorzystać z aplikacji Kompas 2.0 zaloguj się na indywidualne konto firmy audytorskiej.

Wcześniej zachęcamy do zapoznania się z krótkimi filmikami instruktażowymi, które pokazują poszczególne funkcjonalności Kompas 2.0. Zobacz filmy instruktażowe

Masz pytania dotyczące strony?
zadzwoń
728 871 871
napisz
strona@pibr.org.pl