Polska Izba Biegłych Rewidentów

© PIBR – wszelkie prawa zastrzeżone
godz. 02:30, 3.03.2024 r.

Seminarium KNF "Wycena instrumentów finansowych metodą zamortyzowanego kosztu z zastosowaniem efektywnej stopy procentowej"

Komisja Nadzoru Finansowego zaprasza na seminarium "Wycena instrumentów finansowych metodą zamortyzowanego kosztu z zastosowaniem efektywnej stopy procentowej". Spotkanie skierowane jest do pracowników komórek sprawozdawczych i księgowości w spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych.
22 listopada 2016

Celem seminarium jest przedstawienie zasad wyceny instrumentów finansowych metodą zamortyzowanego kosztu z zastosowaniem efektywnej stopy procentowej przez spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe. Podczas seminarium omówione zostaną praktyczne aspekty dotyczące wyceny z uwzględnieniem ESP.

Seminarium odbędzie się 7 grudnia 2016 r., w siedzibie Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego, przy ul. Jasnej 12 w Warszawie.

Zgłoszenia będą przyjmowane wyłącznie za pośrednictwem elektronicznego formularza zgłoszeniowego dostępnego pod adresem www.knf.gov.pl w dziale „CEDUR” aż do wyczerpania miejsc. Potwierdzenia uczestnictwa zostaną przesyłane najpóźniej 1 grudnia 2016 roku.

Udział w seminarium jest bezpłatny.

Elektroniczny formularz zgłoszeniowy

Program seminarium

Zapisz się na newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać wiadomości o bieżącej działalności PIBR, przejdź do strony z zapisami.

Masz pytania dotyczące strony?
zadzwoń
728 871 871
napisz
strona@pibr.org.pl