KNF o obowiązkach informacyjnych w kontekście walki z unikaniem opodatkowania

W raportach okresowych o ryzyku wynikającym z agresywnej optymalizacji podatkowej

12 lipca 2017

W związku z wejściem w życie przepisów wprowadzających klauzulę przeciwko unikaniu opodatkowania Urząd KNF zwraca uwagę na obowiązek zamieszczania w raportach okresowych emitentów informacji o zdarzeniach związanych ze stwierdzeniem przez organy skarbowe stosowania agresywnej optymalizacji podatkowej – zwłaszcza jednej z praktyk opisanych w ostrzeżeniach Ministerstwa Finansów. Zakwestionowanie transakcji będzie miało wpływ na decyzje o ewentualnym ujęciu i wycenie aktywów z tytułu podatku odroczonego, które mogą w sposób istotny determinować łączną wartość aktywów i wynik finansowy w sprawozdaniach finansowych. Obowiązek sporządzania raportów w sposób prawdziwy i rzetelny oznacza, że takie sytuacje muszą zostać uwzględnione przy realizacji obowiązków informacyjnych emitenta.

Pełen tekst komunikatu dostępny jest na stronie KNF oraz jako plik PDF.

Kompas 2.0 - jak skorzystać?

Aby skorzystać z aplikacji Kompas 2.0 zaloguj się na indywidualne konto firmy audytorskiej.

Wcześniej zachęcamy do zapoznania się z krótkimi filmikami instruktażowymi, które pokazują poszczególne funkcjonalności Kompas 2.0. Zobacz filmy instruktażowe

Masz pytania dotyczące strony?
zadzwoń
728 871 871
napisz
strona@pibr.org.pl