KNF o obowiązkach informacyjnych w kontekście walki z unikaniem opodatkowania

W raportach okresowych o ryzyku wynikającym z agresywnej optymalizacji podatkowej

12 lipca 2017

W związku z wejściem w życie przepisów wprowadzających klauzulę przeciwko unikaniu opodatkowania Urząd KNF zwraca uwagę na obowiązek zamieszczania w raportach okresowych emitentów informacji o zdarzeniach związanych ze stwierdzeniem przez organy skarbowe stosowania agresywnej optymalizacji podatkowej – zwłaszcza jednej z praktyk opisanych w ostrzeżeniach Ministerstwa Finansów. Zakwestionowanie transakcji będzie miało wpływ na decyzje o ewentualnym ujęciu i wycenie aktywów z tytułu podatku odroczonego, które mogą w sposób istotny determinować łączną wartość aktywów i wynik finansowy w sprawozdaniach finansowych. Obowiązek sporządzania raportów w sposób prawdziwy i rzetelny oznacza, że takie sytuacje muszą zostać uwzględnione przy realizacji obowiązków informacyjnych emitenta.

Pełen tekst komunikatu dostępny jest na stronie KNF oraz jako plik PDF.

Ustawa - masz pytania?
Masz pytania dotyczące nowej ustawy o biegłych rewidentach?
Napisz do nas za pomocą Konsultacji PIBR lub zapoznaj się z odpowiedziami na najczęściej zadawane pytania
Masz pytania dotyczące strony?
zadzwoń
728 871 871
napisz
strona@pibr.org.pl
sasdf