Polska Izba Biegłych Rewidentów

© PIBR – wszelkie prawa zastrzeżone
godz. 03:53, 3.03.2024 r.

KNF o obowiązkach informacyjnych w kontekście walki z unikaniem opodatkowania

W raportach okresowych o ryzyku wynikającym z agresywnej optymalizacji podatkowej

12 lipca 2017

W związku z wejściem w życie przepisów wprowadzających klauzulę przeciwko unikaniu opodatkowania Urząd KNF zwraca uwagę na obowiązek zamieszczania w raportach okresowych emitentów informacji o zdarzeniach związanych ze stwierdzeniem przez organy skarbowe stosowania agresywnej optymalizacji podatkowej – zwłaszcza jednej z praktyk opisanych w ostrzeżeniach Ministerstwa Finansów. Zakwestionowanie transakcji będzie miało wpływ na decyzje o ewentualnym ujęciu i wycenie aktywów z tytułu podatku odroczonego, które mogą w sposób istotny determinować łączną wartość aktywów i wynik finansowy w sprawozdaniach finansowych. Obowiązek sporządzania raportów w sposób prawdziwy i rzetelny oznacza, że takie sytuacje muszą zostać uwzględnione przy realizacji obowiązków informacyjnych emitenta.

Pełen tekst komunikatu dostępny jest na stronie KNF oraz jako plik PDF.

Zapisz się na newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać wiadomości o bieżącej działalności PIBR, przejdź do strony z zapisami.

Masz pytania dotyczące strony?
zadzwoń
728 871 871
napisz
strona@pibr.org.pl