Polska Izba Biegłych Rewidentów

© PIBR – wszelkie prawa zastrzeżone
godz. 14:52, 19.10.2021 r.

KNA zatwierdziła uchwałę KRBR w sprawie zmiany opinii z badania

Uchwała dotyczy treści Krajowych Standardów Rewizji Finansowej nr 1 i 2, w tym zmiany przykładów opinii z badania dla podmiotów stosujących nadal Krajowe Standardy Rewizji Finansowej (przyjęte uchwałą Nr 1608/38/2010 KRBR z dnia 16.02.2010 r., z późn. zm.).

5 stycznia 2017

Zmiany wynikały głównie z nowych przepisów ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości. Dotyczyły one m.in. art. 65 tej ustawy, w tym celu badania oraz informacji, które powinny zostać wskazane w opinii z badania –np. oświadczenie, czy w świetle wiedzy o jednostce i jej otoczeniu uzyskanej podczas badania stwierdzono w sprawozdaniu z działalności istotne zniekształcenia.

Przykłady opinii z badania dotyczą badania sprawozdań finansowych sporządzonych za rok obrotowy rozpoczynający się od dnia 1 stycznia 2016 r. i później.

Przypominamy, że wciąż trwają prace nad projektem nowej ustawy o biegłych rewidentach, których celem będzie m.in. wdrożenie postanowień unijnej reformy rynku audytu. Po wejściu w życie nowej ustawy opracowane zostaną nowe wytyczne dotyczących standardów zawodowych, w tym przykładowych sprawozdań z badania sprawozdań finansowych za lata obrotowe rozpoczynające się 17 czerwca 2016 r. lub później.

Informujemy również, że trwają również prace nad zmianą uchwały Nr 2783/52/2015 KRBR z dnia 10.02.2015 r., którą wprowadzono Krajowe Standardy Rewizji Finansowej w brzmieniu Międzynarodowych Standardów Badania.

Uchwała KRBR ws. zmiany KSRF nr 1 i 2 oraz przykłady opinii z badania  znajdują się tutaj

Zapisz się na newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać wiadomości o bieżącej działalności PIBR, przejdź do strony z zapisami.

Masz pytania dotyczące strony?
zadzwoń
728 871 871
napisz
strona@pibr.org.pl