KNA prosi o informacje dotyczące firm audytorskich

W związku z nadzorem sprawowanym przez Komisję Nadzoru Audytowego nad działalnością m.in. firm audytorskich, KNA prosi o informacje od firm audytorskich dotyczące w szczególności osiągniętych w 2017 r. i prognozowanych na 2018 r. przychodów w podziale na rodzaje świadczonych usług. Informacje te powinny zostać przesłane do PIBR, która ma za zadanie je dostarczyć do KNA w zagregowanej formie.

16 lipca 2018

W związku z powyższym prosimy o pilne (tj. do dnia 20 lipca br.) przekazanie danych wskazanych przez KNA w wersji elektronicznej na wzorze dostępnym tutaj. Prosimy o ich przesyłanie do PIBR na adres: biegli@pibr.org.pl

Ww. informacje nie dotyczą firm audytorskich, których wykaz znajduje się pod adresem: https://www.mf.gov.pl/c/document_library/get_file?uuid=69935cb5-5625-4695-a2a8-cae289062228&groupId=764034 (są to firmy audytorskie przeprowadzające badania ustawowe jednostek zainteresowania publicznego w 2017 r.).

Kompas 2.0 - jak skorzystać?

Aby skorzystać z aplikacji Kompas 2.0 zaloguj się na indywidualne konto firmy audytorskiej.

Wcześniej zachęcamy do zapoznania się z krótkimi filmikami instruktażowymi, które pokazują poszczególne funkcjonalności Kompas 2.0. Zobacz filmy instruktażowe

Masz pytania dotyczące strony?
zadzwoń
728 871 871
napisz
strona@pibr.org.pl