W. Janczyk: „Będziemy walczyć ze zbyt niskimi cenami audytów”

MF reaguje na postulaty PIBR w sprawie zaniżania cen audytu. Komisja Nadzoru Audytowego będzie we współpracy z UOKiK monitorować rynek badań sprawozdań finansowych w Polsce. „Analizować będziemy, czy wynagrodzenie za badanie jest adekwatne względem jego złożoności i włożonej w niego pracy”.

26 czerwca 2017

Na niskich cenach tracą wszyscy

Minister Janczyk zauważa, że problem zbyt niskich cen audytów jest jak najbardziej realny. Patologiczna jest sytuacja – wyjaśnia – w której spółki o sumie bilansowej przekraczającej kilkaset milionów złotych płacą kilka tysięcy za badanie. Janczyk ubolewa, że firmy traktują badania sprawozdań finansowych jak zło konieczne i szukają tu oszczędności, ale z drugiej strony popytowi na niskie stawki towarzyszy odpowiednia podaż. Negatywne skutki odczuwają wszyscy: w jednostkach badanych mogą nie zostać wykryte negatywne praktyki gospodarcze, a praktyki dumpingowe audytorów prowadzą do negatywnego postrzegania zawodu biegłego rewidenta i utraty zaufania do niego.

Nadzór, nie legislacja

Janczyk przyznaje, że problem jest złożony i uważa, że więcej korzyści przyniosą działania organów nadzoru niż konkretne rozwiązania legislacyjne. Deklaruje przy tym chęć współpracy KNA z UOKiK i szczególną wagę przykładaną do adekwatności wynagrodzeń za badanie. Podkreśla jednak także istotność nadzorczych zadań samorządu.

KNA pracuje również nad narzędziami, które pozwolą gromadzić dane o firmach audytorskich badających JZP.

Stanowisko samorządu jako wyznacznik dobrych praktyk

W ustalaniu adekwatnych cen – uwzględniających poziom pracochłonności, złożoności oraz wymaganych kwalifikacji – pomogą dobre praktyki rynkowe. Ich źródła minister Janczyk upatruje w dokumentach PIBR: stanowisku Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z 13 grudnia 2016 r. oraz dostępnych w e-Bibliotece wytycznych  Accountancy Europe, zamieszczonych w dokumencie „Wybór biegłego rewidenta. W kierunku dobrych praktyk".

Kompas 2.0 - jak skorzystać?

Aby skorzystać z aplikacji Kompas 2.0 zaloguj się na indywidualne konto firmy audytorskiej.

Wcześniej zachęcamy do zapoznania się z krótkimi filmikami instruktażowymi, które pokazują poszczególne funkcjonalności Kompas 2.0. Zobacz filmy instruktażowe

Masz pytania dotyczące strony?
zadzwoń
728 871 871
napisz
strona@pibr.org.pl