Wzory opinii z badania po wejściu w życie nowej ustawy

KRBR przypomina, że w odniesieniu do badań sprawozdań finansowych za lata obrotowe rozpoczynające się przed 16 czerwca 2016 r. aktualne pozostają dotychczasowe przykłady opinii niezależnego biegłego rewidenta – należy jedynie konsekwentnie zamieniać określenie ,,podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych” na ,,firma audytorska”.

4 lipca 2017

W art. 284 ust. 1 nowej ustawy o biegłych rewidentach ustawodawca wyraźnie wskazał, że jej przepisy (oraz znowelizowane przepisy ustawy o rachunkowości) stosuje się do badań sprawozdań finansowych sporządzonych za lata obrotowe rozpoczynające się po 16 czerwca 2016 r.

Oznacza to, że w odniesieniu do opinii z badania sprawozdań finansowych sporządzonych za okres rozpoczynający się przed 16 czerwca 2016 r. (zatem na przykład badania za 2016 r., jeżeli rok obrotowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym) aktualne pozostają przykłady opinii niezależnego biegłego rewidenta zawarte w załącznikach:

lub

Wybór wersji zależy od stosowanego przez firmę audytorską zestawu standardów, w obydwu przypadkach należy jednak pamiętać o konieczności zamiany sformułowania ,,podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych” na ,,firma audytorska”. Odpowiednie zmiany należy zastosować również w treści raportu niezależnego biegłego rewidenta.

Pełny tekst komunikatu dostępny jest tutaj.

Kompas 2.0 - jak skorzystać?

Aby skorzystać z aplikacji Kompas 2.0 zaloguj się na indywidualne konto firmy audytorskiej.

Wcześniej zachęcamy do zapoznania się z krótkimi filmikami instruktażowymi, które pokazują poszczególne funkcjonalności Kompas 2.0. Zobacz filmy instruktażowe

Masz pytania dotyczące strony?
zadzwoń
728 871 871
napisz
strona@pibr.org.pl