Polska Izba Biegłych Rewidentów

© PIBR – wszelkie prawa zastrzeżone
godz. 19:38, 11.07.2020 r.

Do skreślenia z listy wymagane jest przekazanie m.in akt badań

Krajowa Rada Biegłych Rewidentów przypomina, że dla skutecznego złożenia przez firmę audytorską wniosku o skreślenie z listy niezbędne jest również przekazanie akt badań przeprowadzonych w okresie ostatnich 5 lat oraz dokumentacji systemu wewnętrznej kontroli jakości.

12 września 2017

Przypominamy, że zgodnie z art. 61 ust. 7 ustawy firma audytorska wnioskująca o skreślenie z listy firm audytorskich jest obowiązana przekazać Krajowej Radzie Biegłych Rewidentów akta badań przeprowadzonych w okresie ostatnich 5 lat i dokumentację systemu wewnętrznej kontroli jakości, pod rygorem pozostawienia tego wniosku bez rozpoznania. Oznacza to, że nieprzekazanie tych dokumentów uniemożliwia podjęcie przez Radę uchwały o skreśleniu z listy. Dokumenty te należy przekazywać do Biura PIBR w Warszawie, al. Jana Pawła II 80, gdzie zostaną one zweryfikowane pod względem kompletności przez pracownika Biura.

Zapisz się na newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać wiadomości o bieżącej działalności PIBR, przejdź do strony z zapisami.

Masz pytania dotyczące strony?
zadzwoń
728 871 871
napisz
strona@pibr.org.pl