Do skreślenia z listy wymagane jest przekazanie m.in akt badań

Krajowa Rada Biegłych Rewidentów przypomina, że dla skutecznego złożenia przez firmę audytorską wniosku o skreślenie z listy niezbędne jest również przekazanie akt badań przeprowadzonych w okresie ostatnich 5 lat oraz dokumentacji systemu wewnętrznej kontroli jakości.

12 września 2017

Przypominamy, że zgodnie z art. 61 ust. 7 ustawy firma audytorska wnioskująca o skreślenie z listy firm audytorskich jest obowiązana przekazać Krajowej Radzie Biegłych Rewidentów akta badań przeprowadzonych w okresie ostatnich 5 lat i dokumentację systemu wewnętrznej kontroli jakości, pod rygorem pozostawienia tego wniosku bez rozpoznania. Oznacza to, że nieprzekazanie tych dokumentów uniemożliwia podjęcie przez Radę uchwały o skreśleniu z listy. Dokumenty te należy przekazywać do Biura PIBR w Warszawie, al. Jana Pawła II 80, gdzie zostaną one zweryfikowane pod względem kompletności przez pracownika Biura.

Kompas 2.0 - jak skorzystać?

Aby skorzystać z aplikacji Kompas 2.0 zaloguj się na indywidualne konto firmy audytorskiej.

Wcześniej zachęcamy do zapoznania się z krótkimi filmikami instruktażowymi, które pokazują poszczególne funkcjonalności Kompas 2.0. Zobacz filmy instruktażowe

Masz pytania dotyczące strony?
zadzwoń
728 871 871
napisz
strona@pibr.org.pl