Polska Izba Biegłych Rewidentów

© PIBR – wszelkie prawa zastrzeżone
godz. 09:51, 15.07.2020 r.

Wzbogacenie sprawozdawczości jednostek: klucz do sprawozdawczości zintegrowanej

IFAC wydało stanowisko, w którym wyjaśnia rolę wzbogacenia sprawozdawczości jednostek. Jej zdaniem sprawozdawczość zintegrowana to sposób na wypracowanie bardziej spójnego systemu sprawozdawczości korporacyjnej, które dawałoby pełniejszy obraz zdolności jednostki do kreowania wartości w miarę upływu czasu. Zdaniem IFAC publikacja przez jednostki szerszego zakresu informacji ważnych i użytecznych dla interesariuszy leży w interesie publicznym.

31 października 2017

– Mamy świadomość, że zawód jako całość musi poczynić znaczny wkład i ma ważną rolę do odegrania w zakresie opracowania i wdrożenia wzbogaconej sprawozdawczości organizacyjnej, oraz że biegli rewidenci odgrywają ważną rolę jeśli chodzi o szerokie zasady sprawozdawczości jednostek oraz zapewnianie atestacji – czytamy w stanowisku IFAC.

Dokument jest dostępny w e-Bibliotece.

Zapisz się na newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać wiadomości o bieżącej działalności PIBR, przejdź do strony z zapisami.

Masz pytania dotyczące strony?
zadzwoń
728 871 871
napisz
strona@pibr.org.pl