Polska Izba Biegłych Rewidentów

© PIBR – wszelkie prawa zastrzeżone
godz. 10:28, 15.07.2020 r.

KNA i PIBR proszą o prognozy przychodów

13 listopada 2017 r. mija termin podania prognozowanych przychodów z rewizji finansowej

2 listopada 2017

Minister Rozwoju i Finansów do końca listopada 2017 r. ogłosi procentową stawkę opłat z tytułu nadzoru obowiązującą w 2018 r. Do jej wyliczenia niezbędne są jednak dane na temat prognozowanych przychodów firm audytorskich z tytułu wykonywania czynności rewizji finansowej w podmiotach będących jednostkami zainteresowania publicznego (JZP) – zarówno w 2017 r., jak i w 2018 r. KNA prosi zatem o przesłanie niezbędnych danych nie później niż 13 listopada 2017 r. na adres: Komisja Nadzoru Audytowego, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa.

Jednocześnie PIBR informuje, że wszystkie firmy audytorskie proszone są także o uzupełnienie swoich profili w serwisie internetowym Izby o prognozowane na lata 2017 i 2018 przychody z tytułu wykonywania czynności rewizji finansowej w podmiotach niebędących JZP. W tym przypadku także obowiązuje termin 13 listopada 2017 r.

Powyższy obowiązek wynika z przepisów rozporządzeń Ministra Rozwoju i Finansów dotyczących stawki:

ustalanej przez Ministra Finansów (od czynności rewizji finansowej w JZP),

ustalanej przez KRBR (od czynności rewizji finansowej w nie-JZP).

Oba ww. rozporządzenia zostały już podpisane przez Ministra Rozwoju i Finansów, ale czekają na ich upublicznienie na stronie internetowej RCL (spodziewany termin publikacji to 7 listopada br.). 

Zapisz się na newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać wiadomości o bieżącej działalności PIBR, przejdź do strony z zapisami.

Masz pytania dotyczące strony?
zadzwoń
728 871 871
napisz
strona@pibr.org.pl