Polska Izba Biegłych Rewidentów

© PIBR – wszelkie prawa zastrzeżone
godz. 20:03, 24.09.2020 r.

MF ostrzega przed nadużywaniem zwolnienia podatkowego dla dywidend

Schemat opiera się na wypłatach dywidend z wykorzystaniem spółek pośredniczących.

3 listopada 2017

Agresywna optymalizacja polega na nadużyciu zwolnienia podatkowego dla dywidendy wypłaconej przez polską spółkę operacyjną zlokalizowanej poza UE/EOG spółce holdingowej. W sytuacji bezpośredniego nabycia spółki operacyjnej przez spółkę holdingową, spółka operacyjna byłaby zobowiązana do pobrania jako płatnik podatku od takiej dywidendy „u źródła". Przyjmując brak umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania między Polską a jurysdykcją spółki holdingowej, podatek powinien zostać pobrany według ustawowej stawki 19%.

Skutki podatkowe zmieniają się jednak dzięki wstawieniu pomiędzy spółkę holdingową a spółkę operacyjną spółki pośredniej, działającej na przykład w Luksemburgu. Spółka operacyjna może bowiem twierdzić, że wypłata dywidendy do spółki pośredniej (z co najmniej 10% udziałem) spełnia formalne warunki zastosowania zwolnienia podatkowego wynikającego z dyrektywy PSD. Jednocześnie, z uwagi na wewnętrzne uregulowania w państwie, w którym zlokalizowana jest spółka pośrednia, przekazanie otrzymanej kwoty spółce holdingowej w formie dalszej dywidendy lub innej płatności, może nastąpić bez podatku. W jurysdykcji położenia spółki holdingowej – zwykle o bardzo niskim poziomie opodatkowania oraz o liberalnych wymaganiach regulacyjnych, np. na Wyspie Jersey – płatność otrzymana od spółki pośredniej może być nieopodatkowana lub opodatkowana jedynie w znikomym stopniu.

Pełen tekst komunikatu – na stronie Ministerstwa Finansów.

Zapisz się na newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać wiadomości o bieżącej działalności PIBR, przejdź do strony z zapisami.

Masz pytania dotyczące strony?
zadzwoń
728 871 871
napisz
strona@pibr.org.pl