Zapraszamy na bezpośrednią transmisję konferencji „Odpowiedzialność. Kontrola. Wartości. Instytucje kontroli i audytu o rozwoju kapitału społecznego”.

Konferencja, organizowana wspólnie przez PIBR, Najwyższą Izbę Kontroli i Instytut Audytorów Wewnętrznych, dotyczy m.in. roli profesjonalnej kontroli i audytu w budowaniu zaufania społecznego, a także tego, jak na działania instytucji kontrolnych wpływają oczekiwania interesariuszy.

9 listopada 2017

Ustawa - masz pytania?
Masz pytania dotyczące nowej ustawy o biegłych rewidentach?
Napisz do nas za pomocą Konsultacji PIBR lub zapoznaj się z odpowiedziami na najczęściej zadawane pytania
Masz pytania dotyczące strony?
zadzwoń
728 871 871
napisz
strona@pibr.org.pl
sasdf