Zmiana w składzie Krajowej Rady Biegłych Rewidentów

Szanowni Państwo,

Informuję, że w związku z kandydowaniem do Komisji Egzaminacyjnej, rezygnację z członkostwa w Krajowej Radzie Biegłych Rewidentów z dniem 25 października 2017 r. złożył Ernest Podgórski.

13 listopada 2017

W imieniu swoim i całej Rady serdecznie dziękuję Ernestowi za Jego dotychczasową pracę na rzecz samorządu, w szczególności jako przewodniczącego komisji ds. ewidencji. Jestem przekonany, że także Komisja Egzaminacyjna skorzysta na Jego wiedzy i doświadczeniu.

Informuję także, że zgodnie z zgodnie z art. 31 ust. 1 w powiązaniu z art. 26 ust. 2 obowiązującej ustawy o biegłych rewidentach…, Krajowa Rada Biegłych Rewidentów obecnej kadencji od dnia 25 października 2017 r. działa w składzie 14 członków. Ernest Podgórski kontynuuje swoją pracę w komisji ds. współpracy międzynarodowej, natomiast zmiany zaszły w komisjach, w których skład wchodzą wyłącznie członkowie Rady: komisja ds. finansowych działa w składzie czteroosobowym, zaś nową przewodniczącą komisji ds. ewidencji jest Małgorzata Janusz – sekretarz Rady.

Z poważaniem

Krzysztof Burnos
Prezes Krajowej Rady Biegłych Rewidentów

Kompas 2.0 - jak skorzystać?

Aby skorzystać z aplikacji Kompas 2.0 zaloguj się na indywidualne konto firmy audytorskiej.

Wcześniej zachęcamy do zapoznania się z krótkimi filmikami instruktażowymi, które pokazują poszczególne funkcjonalności Kompas 2.0. Zobacz filmy instruktażowe

Masz pytania dotyczące strony?
zadzwoń
728 871 871
napisz
strona@pibr.org.pl