Polska Izba Biegłych Rewidentów

© PIBR – wszelkie prawa zastrzeżone
godz. 20:43, 28.09.2020 r.

Zmiana w składzie Krajowej Rady Biegłych Rewidentów

Szanowni Państwo,

Informuję, że w związku z kandydowaniem do Komisji Egzaminacyjnej, rezygnację z członkostwa w Krajowej Radzie Biegłych Rewidentów z dniem 25 października 2017 r. złożył Ernest Podgórski.

13 listopada 2017

W imieniu swoim i całej Rady serdecznie dziękuję Ernestowi za Jego dotychczasową pracę na rzecz samorządu, w szczególności jako przewodniczącego komisji ds. ewidencji. Jestem przekonany, że także Komisja Egzaminacyjna skorzysta na Jego wiedzy i doświadczeniu.

Informuję także, że zgodnie z zgodnie z art. 31 ust. 1 w powiązaniu z art. 26 ust. 2 obowiązującej ustawy o biegłych rewidentach…, Krajowa Rada Biegłych Rewidentów obecnej kadencji od dnia 25 października 2017 r. działa w składzie 14 członków. Ernest Podgórski kontynuuje swoją pracę w komisji ds. współpracy międzynarodowej, natomiast zmiany zaszły w komisjach, w których skład wchodzą wyłącznie członkowie Rady: komisja ds. finansowych działa w składzie czteroosobowym, zaś nową przewodniczącą komisji ds. ewidencji jest Małgorzata Janusz – sekretarz Rady.

Z poważaniem

Krzysztof Burnos
Prezes Krajowej Rady Biegłych Rewidentów

Zapisz się na newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać wiadomości o bieżącej działalności PIBR, przejdź do strony z zapisami.

Masz pytania dotyczące strony?
zadzwoń
728 871 871
napisz
strona@pibr.org.pl