Polska Izba Biegłych Rewidentów

© PIBR – wszelkie prawa zastrzeżone
godz. 07:19, 28.01.2022 r.

PIBR, NIK i IIA debatują o zaufaniu społecznym

PIBR, Najwyższa Izba Kontroli i Instytut Audytorów Wewnętrznych zorganizowały w Warszawie konferencję „Odpowiedzialność. Kontrola. Wartości. Instytucje kontroli i audytu o rozwoju kapitału społecznego”

13 listopada 2017

Podpisanie dokumentu było pierwszym punktem niezwykle ciekawego spotkania instytucji kontrolnych i ich interesariuszy. Zasadniczą część konferencji otworzył Jacek Santorski, znany psycholog biznesu, który zajmująco przedstawił wyzwania stojące przed liderami, którzy chcą wywołać pozytywne zmiany społeczne. W poświęconym budowaniu zaufania społecznego panelu prezesów instytucji organizujących konferencję dominującymi wątkami okazały się edukacja przyszłych kadr oraz waga, którą PIBR, NIK i IIA przykładają do przejrzystej komunikacji z szeroką grupą interesariuszy. Odbiorcą naszych raportów z kontroli nie jest głównie kontrolowana instytucja i organ ją nadzorujący – wyjaśniał K. Kwiatkowski. – NIK chce mówić przede wszystkim do opinii publicznej. K. Burnos podkreślał także wagę jakości standardów pracy audytorów czy kontrolerów, a także wzajemne powiązanie takich regulacji z normami społecznymi.

Po przerwie przedstawiciele wszystkich trzech instytucji zaprezentowali to, jak NIK, IIA i PIBR realizują na co dzień postulat wspierania rozwoju kapitału społecznego. Ewa Sowińska, zastępca prezesa PIBR, zauważyła, że samorząd biegłych rewidentów to nie tylko organizacja zawodowa, ale też think tank, mocno zaangażowany we współtworzenie sojuszy na rzecz społecznej odpowiedzialności biznesu. Jak stwierdziła, PIBR nie uważa inicjatyw CSR za dziedzinę odseparowaną od podstawowej działalności przedsiębiorstw: Uważamy, że raportowane przez firmy dane pozafinansowe to po prostu dane finansowe, tyle że w dłuższej perspektywie, podsumowała E. Sowińska.

Ostatnią częścią konferencji był panel interesariuszy, w którym wystąpili przedstawiciele świata akademickiego, biznesu i instytucji publicznych.

Pełna relacja wideo z konferencji dostępna jest w serwisie YouTube:

Część 1
Część 2

Fotorelacja

Zapisz się na newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać wiadomości o bieżącej działalności PIBR, przejdź do strony z zapisami.

Masz pytania dotyczące strony?
zadzwoń
728 871 871
napisz
strona@pibr.org.pl