Polska Izba Biegłych Rewidentów

© PIBR – wszelkie prawa zastrzeżone
godz. 20:46, 24.09.2020 r.

Zapytanie ofertowe dotyczące digitalizacji Przewodnika MSB

Polska Izba Biegłych Rewidentów zaprasza do wzięcia udziału w konkursie ofert dotyczącym opracowania dedykowanego oprogramowania do przeprowadzania badań sprawozdań finansowych zgodnie z Przewodnikiem MSB.

22 listopada 2017

Konkurs nie jest przetargiem rozumianym w sensie Ustawy - Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. Nr 19, poz. 177).

Wymagania przetargowe:

• przekazanie pełnych praw autorskich do wytworzonego oprogramowania,
• oprogramowanie powinno być dostępne z poziomu przeglądarki internetowej,
• dane w oprogramowaniu powinny być w dostępne w chmurze z możliwością przechowywania ich lokalnie przez poszczególnych użytkowników końcowych,
• opcjonalna możliwość pracy grupowej kilku użytkowników końcowych, podczas tego samego badania sprawozdania finansowej.

Dodatkowo oferta powinna zawierać:

• określenie czasu realizacji projektu,
• określenie całkowitego kosztu projektu,
• wycenę trzyletniego serwisu pogwarancyjnego oraz wycenę RBG związanej z ewentualnym rozwojem oprogramowania,
• określenie minimalnych parametrów serwera uwzględniających ok. 5000 badań rocznie.

Projekt będzie finansowany przez Polską Izbę Biegłych Rewidentów. Przewidywana jest pełna współpraca merytoryczna pomiędzy PIBR, a Wykonawcą na etapie analizy przedwdrożeniowej.

 

Oferty prosimy kierować do dnia 6 grudnia br. do Roberta Łukasika, email: robert.lukasik@pibr.org.pl (tel. (022) 637 30 81 wewn. 284).

Zapisz się na newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać wiadomości o bieżącej działalności PIBR, przejdź do strony z zapisami.

Masz pytania dotyczące strony?
zadzwoń
728 871 871
napisz
strona@pibr.org.pl