Polska Izba Biegłych Rewidentów

© PIBR – wszelkie prawa zastrzeżone
godz. 02:44, 23.01.2021 r.

Korekta w przykładzie umowy

Do przykładowej umowy o badanie ustawowe, będącej załącznikiem do komunikatu KRBR nr 21/2017, została wprowadzona niewielka, acz niezbędna poprawka.

19 grudnia 2017

Załącznikiem do Komunikatu nr 21/2017 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z 16 sierpnia 2017 r. jest przykładowa umowa o przeprowadzenie badania ustawowego sprawozdania finansowego. W punkcie 5.5 tego dokumentu znalazło się oryginalnie zdanie „Sprawozdanie z badania zostanie przekazane Zleceniobiorcy”. To oczywista omyłka pisarska, sprawozdanie przekazywane jest bowiem klientowi, a więc tu – zleceniodawcy. W dokumencie dostępnym w serwisie PIBR wprowadzono już odpowiednie poprawki.

Załącznik do komunikatu był jedynie przykładem, a oczywista omyłka pisarska nie ma wpływu na ważność umowy. Prosimy jednak uwzględnić tę zmianę, jeśli chcą Państwo wykorzystywać przykład bezpośrednio.

Zapisz się na newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać wiadomości o bieżącej działalności PIBR, przejdź do strony z zapisami.

Masz pytania dotyczące strony?
zadzwoń
728 871 871
napisz
strona@pibr.org.pl