Komisja Nadzoru Audytowego planuje kontrole

KNA prosi firmy audytorskie o informacje niezbędne do zaplanowania i przeprowadzenia kontroli.

12 stycznia 2018

Komisja Nadzoru Audytowego rozpoczęła realizację kontroli w firmach audytorskich przeprowadzających badania ustawowe sprawozdań finansowych JZP. KNA będzie kierowała do firm audytorskich pisma zawierające prośbę o przekazanie niezbędnych informacji. Zakres i treść przekazywanych informacji powinny być zgodne z wykazem zawartym w piśmie KNA. Informacje powinny być przekazane w języku polskim, oryginały dokumentów podpisane, a ich ewentualne kserokopie poświadczone za zgodność z oryginałem.

Pełna treść komunikatu znajduje się w serwisie MF.

Kompas 2.0 - jak skorzystać?

Aby skorzystać z aplikacji Kompas 2.0 zaloguj się na indywidualne konto firmy audytorskiej.

Wcześniej zachęcamy do zapoznania się z krótkimi filmikami instruktażowymi, które pokazują poszczególne funkcjonalności Kompas 2.0. Zobacz filmy instruktażowe

Masz pytania dotyczące strony?
zadzwoń
728 871 871
napisz
strona@pibr.org.pl