Polska Izba Biegłych Rewidentów

© PIBR – wszelkie prawa zastrzeżone
godz. 17:49, 11.04.2021 r.

Komisja Nadzoru Audytowego planuje kontrole

KNA prosi firmy audytorskie o informacje niezbędne do zaplanowania i przeprowadzenia kontroli.

12 stycznia 2018

Komisja Nadzoru Audytowego rozpoczęła realizację kontroli w firmach audytorskich przeprowadzających badania ustawowe sprawozdań finansowych JZP. KNA będzie kierowała do firm audytorskich pisma zawierające prośbę o przekazanie niezbędnych informacji. Zakres i treść przekazywanych informacji powinny być zgodne z wykazem zawartym w piśmie KNA. Informacje powinny być przekazane w języku polskim, oryginały dokumentów podpisane, a ich ewentualne kserokopie poświadczone za zgodność z oryginałem.

Pełna treść komunikatu znajduje się w serwisie MF.

Zapisz się na newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać wiadomości o bieżącej działalności PIBR, przejdź do strony z zapisami.

Masz pytania dotyczące strony?
zadzwoń
728 871 871
napisz
strona@pibr.org.pl