Komisja Nadzoru Audytowego planuje kontrole

KNA prosi firmy audytorskie o informacje niezbędne do zaplanowania i przeprowadzenia kontroli.

12 stycznia 2018

Komisja Nadzoru Audytowego rozpoczęła realizację kontroli w firmach audytorskich przeprowadzających badania ustawowe sprawozdań finansowych JZP. KNA będzie kierowała do firm audytorskich pisma zawierające prośbę o przekazanie niezbędnych informacji. Zakres i treść przekazywanych informacji powinny być zgodne z wykazem zawartym w piśmie KNA. Informacje powinny być przekazane w języku polskim, oryginały dokumentów podpisane, a ich ewentualne kserokopie poświadczone za zgodność z oryginałem.

Pełna treść komunikatu znajduje się w serwisie MF.

Ustawa - masz pytania?
Masz pytania dotyczące nowej ustawy o biegłych rewidentach?
Napisz do nas za pomocą Konsultacji PIBR lub zapoznaj się z odpowiedziami na najczęściej zadawane pytania
Masz pytania dotyczące strony?
zadzwoń
728 871 871
napisz
strona@pibr.org.pl
sasdf