Polska Izba Biegłych Rewidentów

© PIBR – wszelkie prawa zastrzeżone
godz. 02:03, 23.01.2021 r.

PIBR proponuje trzy warianty audytu podatkowego

Do Ministerstwa Finansów trafił projekt nowej usługi biegłych rewidentów.

24 stycznia 2018

Przedstawiciele Krajowej Rady jeszcze w ubiegłym roku spotkali się z kierownictwem Departamentu Systemu Podatkowego, aby porozmawiać o perspektywach wprowadzenia nowej usługi: audytu podatkowego. Na prośbę resortu PIBR opracował właśnie i przekazał ministerstwu wstępne propozycje usługi audytu w trzech różnych wariantach, które oczywiście mogą być wdrażane równolegle.

Podstawowa usługa audytu podatkowego miałaby na celu potwierdzenie, czy przedsiębiorca prawidłowo wypełnia wymogi związane z raportowaniem transakcji spełniających kryteria agresywnej optymalizacji podatkowej. W ramach drugiej wersji biegły rewident na potrzeby zarówno nadzoru właścicielskiego, jak i administracji skarbowej potwierdzałby w toku badania, czy dany przedsiębiorca wdrożył polityki i procedury dotyczące sporządzania plików JPK, a także, czy pliki te są kompletne, a wykazane w nich pozycje – precyzyjne. Trzecia propozycja PIBR to audyt podatkowy w sensie ścisłym: potwierdzenie, czy rozliczenie podatku dochodowego z działalności gospodarczej nie zawiera istotnych błędów. Biegły rewident oczywiście nie tylko atestowałby samą deklarację podatkową, ale pod kątem zapewniania zgodności z przepisami prawa podatkowego zapoznawał się również z systemem kontroli wewnętrznej oraz politykami i procedurami prowadzenia rejestrów przychodów i kosztów.

Propozycje PIBR

Pełen tekst propozycji PIBR znajduje się w dziale OPINIE.

Zapisz się na newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać wiadomości o bieżącej działalności PIBR, przejdź do strony z zapisami.

Masz pytania dotyczące strony?
zadzwoń
728 871 871
napisz
strona@pibr.org.pl