Polska Izba Biegłych Rewidentów

© PIBR – wszelkie prawa zastrzeżone
godz. 15:25, 8.05.2021 r.

Nowy materiał o filozofii Core&More

W e-Bibliotece znajduje się najnowsza publikacja Accountancy Europe z serii Cogito: „Core & More. Szansa na inteligentną sprawozdawczość przedsiębiorstw”.

19 lutego 2018

Sednem podejścia Core & More jest prezentacja sprawozdawczości przedsiębiorstw w sposób bardziej inteligentny, strukturyzujący informacje finansowe i niefinansowe zgodnie z priorytetami zainteresowań użytkowników. Treści istotne dla szerokiego grona odbiorców zebrane są w „rdzeniu” (stąd Core), czyli raporcie podstawowym, natomiast szczegółowe informacje uzupełniające dla węższych grup odbiorców znajdują się w raportach rozszerzonych (to właśnie owo More).

AE wprowadziła tę koncepcję w zbierającym wiele innowacyjnych rozwiązań raporcie z 2015 r. „Przyszłość sprawozdawczości przedsiębiorstw – kreowanie impulsu dla zmian”. Nowa publikacja AE bliżej przygląda się przedstawionej tam po raz pierwszy idei. Autorzy przedstawiają przykładową zawartość raportu podstawowego i zakres raportów dodatkowych. Poświęcają także osobny rozdział kwestiom technologicznym – zwłaszcza temu, jak zwiększyć użyteczność raportu wizualizacjami, materiałami interaktywnymi i hiperłączami.

Osobnym tematem opracowania są relacje pomiędzy filozofią Core & More i koncepcją raportowania zintegrowanego (IR). Zdaniem AE te inicjatywy uzupełniają się: C&M koncentruje się na lepszej prezentacji danych, zaś IR na włączeniu nowych treści do sprawozdawczości.

Raport w języku polskim dostępny jest w e-Bibliotece.

Zapisz się na newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać wiadomości o bieżącej działalności PIBR, przejdź do strony z zapisami.

Masz pytania dotyczące strony?
zadzwoń
728 871 871
napisz
strona@pibr.org.pl