Profesja księgowa i jej rola w walce z korupcją

W e-Bibliotece dostępna jest polska wersja trzeciego już raportu z badań IFAC nad globalną profesją księgową.

26 lutego 2018

Autorzy raportu pokazują pozytywną korelację pomiędzy odsetkiem księgowych w populacji pracujących a Indeksem Percepcji Korupcji publikowanym przez Transparency International, potwierdzając pozytywny wpływ księgowych na skuteczność walki z korupcją. Jednocześnie podkreślają przy tym, że zawodowi księgowi są częścią większej struktury zwalczającej tego rodzaju nieprawidłowości. Dlatego rola i wpływ biegłych księgowych na zwalczanie korupcji rośnie, gdy ład zarządczy w danym kraju ma mocną strukturę. Widać to po tym, że współczynnik korelacji odsetka księgowych i indeksu Transparency International w przypadku państw grupy G-20 jest ponad dwa razy wyższy niż średnio we wszystkich zbadanych krajach.

Najwyższą korelację – a zatem, wnioskują autorzy, największy udział księgowych w walce z korupcją – wykazują kraje, które wdrożyły rekomendowane przez FATF zalecenia oraz międzynarodowe standardy dotyczące przeciwdziałania procederowi prania pieniędzy i zwalczania finansowania terroryzmu.

IFAC zwraca także uwagę na znaczenie edukacji zawodowej, nadzoru i kodeksów etyki: korelacja z lepszymi wynikami dotyczącymi korupcji jest trzy razy silniejsza w przypadku zawodowych księgowych dysponujących tymi atrybutami niż w wśród osób, które uważają się za księgowych, lecz nie posiadają kwalifikacji zawodowych (na przykład w krajach, w których kwalifikacje zawodowe nie są wymagane albo w przypadku osób pełniących funkcje pomocnicze).

Pełen tekst raportu w jęz. polskim dostępny jest na stronie PIBR.

Kompas 2.0 - jak skorzystać?

Aby skorzystać z aplikacji Kompas 2.0 zaloguj się na indywidualne konto firmy audytorskiej.

Wcześniej zachęcamy do zapoznania się z krótkimi filmikami instruktażowymi, które pokazują poszczególne funkcjonalności Kompas 2.0. Zobacz filmy instruktażowe

Masz pytania dotyczące strony?
zadzwoń
728 871 871
napisz
strona@pibr.org.pl