Polska Izba Biegłych Rewidentów

© PIBR – wszelkie prawa zastrzeżone
godz. 23:38, 19.06.2021 r.

O raportowaniu niefinansowym - w MF i „Rzeczpospolitej”

W ostatnich dniach odbyły się dwa interesujące spotkania poświęcone raportowaniu niefinansowemu.

13 marca 2018

Ministerstwo Finansów zorganizowało pierwsze webinarium edukacyjne, przeznaczone przede wszystkim dla osób odpowiedzialnych za przygotowanie pierwszych sprawozdań niefinansowych, zgodnych z nowymi regulacjami ustawy o rachunkowości. Oprócz ekspertów resortu w seminarium wzięli udział przedstawiciele współpracujących instytucji: Polskiej Izby Biegłych Rewidentów – którą reprezentowała Ewa Sowińska, wiceprezes PIBR i przewodnicząca komisji ds. szkoleń – a także Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju, Komisji Nadzoru Finansowego, CSR Info, Orange, oraz Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych. Ich odpowiedzi słuchało ponad 300 uczestników. Pełen zapis wideo z konferencji:

 


 

Dziennik „Rzeczpospolita” zaprosił z kolei do dyskusji pod hasłem „Raportowanie niefinansowe – nowe regulacje w pierwszej praktyce”. Tutaj także występowali eksperci reprezentujący różne perspektywy, między innymi Joanna Dadacz z Ministerstwa Finansów, Ewa Sowińska z PIBR, a także przedstawiciele firm audytorskich, dużych spółek giełdowych i organizacji konsumenckich. Również ta debata dostępna jest online:

 


 

Ewa Sowińska, wiceprezes PIBR i przewodnicząca komisji ds. szkoleń:

Biegli rewidenci są gotowi do badania sprawozdań niefinansowych, choć ustawodawca nasze obowiązki ograniczył do minimum. Wszelkie inicjatywy edukacyjne skierowane do biznesu są więc niezwykle istotne, bo cała odpowiedzialność za raportowanie niefinansowe leży po stronie zarządów i rad nadzorczych – a jest ona identyczna, jak w przypadku raportowania finansowego.

Widać już jednak, że najbardziej dojrzałe firmy chcą i będą raportować swoim interesariuszom znacznie więcej, niż wymaga od nich ustawa. Co więcej, kluczowa jest dla nich wiarygodność tych informacji – a tu optymalnym rozwiązaniem jest współpraca z firmą audytorską. Warto podkreślić, że atestowanie sprawozdań niefinansowych nie podlega ograniczeniom wynikającym z zasad niezależności i rozdziału audytu i doradztwa.

Najbardziej cieszy mnie to, że te i inne konferencje dowodzą woli współpracy wszystkich stron przy tworzeniu standardów i dobrych praktyk raportowania niefinansowego. Biegli rewidenci i PIBR odgrywa w tych procesach kluczową rolę.

Zapisz się na newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać wiadomości o bieżącej działalności PIBR, przejdź do strony z zapisami.

Masz pytania dotyczące strony?
zadzwoń
728 871 871
napisz
strona@pibr.org.pl